Konu:Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Konuşması Üzerine Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:120
Tarih:27/07/2017


Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın konuşması üzerine açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın Danış Beştaş, ben de kayıtlara geçsin diye söylüyorum, benim de ismimi tekrar zikrettiniz burada. Ben az önce de ifade ettim: Annem Kürt, babam Kürt, ana dilim Kürtçe, Türkçeyi sonradan öğrendim.

LEZGİN BOTAN (Van) - Ana Kürt, baba Kürt.

BAŞKAN - Hiçbir zaman Kürtlüğümü inkâr etmedim ama hiçbir zaman hayatımda Kürtçü de olmadım. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) Kürt olmak ayrı bir şey, Kürtçü ya da Türkçü olmak farklı bir şeydir. Bir zamanlar Beyaz Türkler vardı, kendilerinden başkasını Türk saymazlardı ama görüyorum ki şimdi de Beyaz Kürtler var, kendilerinden başkasını Kürt saymıyorlar. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)