Konu:Mardin Milletvekili Erol Dora'nın (10/601) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi'nin ön görüşmeleri sırasında HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:120
Tarih:27/07/2017


Mardin Milletvekili Erol Dora'nın (10/601) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi'nin ön görüşmeleri sırasında HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, Genel Kurulumuza, Sayın Vekilimizin konuşmasında geçen Mardin'deki taşınmazlarla ilgili bilgi arz etmek isterim.

Bilindiği üzere, 2013 yılında büyükşehir belediyelerine ilişkin bir yasal değişiklik yapıldığında kapatılan köy tüzel kişiliklerinin taşınmazlarının bu taşınmazların durumuna göre ilgili kamu idarelerine mülkiyet devri yapılacağı hüküm altına alınmıştı. Sadece Mardin'de değil, bütün illerimizde köy tüzel kişiliklerine ait olup mahalleye dönüşen yerlerde taşınmazların durumuna göre ya hazineye ya da bu taşınmazlar ilgili belediyeye devredildi. O açıdan Mardin'de köy tüzel kişiliklerine ait olan taşınmazların ilk anda hazineye devrine ilişkin işlem diğer bütün illerdeki işlemlerden bu açıdan herhangi bir farklılık arz etmiyor.

Diğer taraftan, sayın vekilimizin konuşmasında bahis konusu ettiği yerler herhangi bir şekilde bir vakfa ait, vakfın mülkiyetinde olan yerler değildir. Bugüne kadar bu yerler mülkiyet olarak köy tüzel kişiliklerinin mülkiyetinde olan yerlerdir. O açıdan bu konunun Lozan Anlaşması'yla veya mülkiyet hukuku bakımından vakıflarla da bir ilgisi asla bulunmamaktadır. Burada, söz konusu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılarla ilgili olarak kamuoyunda gündeme gelen taleplerin üzerine, buradaki bu taşınmazların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı amaçla kullanımını sağlamak üzere, bu konuyla görevli ve yetkili olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bu taşınmazların tasarruflarının bırakılmasının doğru olacağı şeklinde bir değerlendirme yapıldı. Bu konuyla ilgili Bakanlar olarak bizler gerekli yazışmaları vilayetlere yaptık ve bugün bu taşınmazlar Vakıflar Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçti. O açıdan herhangi bir şekilde, Vakıfların mülkiyetinde olan herhangi bir taşınmaza el konulması asla söz konusu değildir. Köy tüzel kişiliklerinin mülkiyetinde olan bu taşınmazlar bugüne kadar hep köy tüzel kişiliklerinin mülkiyetinde olmuştur. Aynı amaçlarla tarihten bugüne kadar nasıl kullanıldıysa bundan sonra da o köylerdeki yaşayan vatandaşlarımızın aynı taşınmazları aynı şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu konuda da devlet olarak bu taşınmazların bakımını ve idamesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak üzere de Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu konuyu da takip ediyoruz.