Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tahsis Edilen Tüm Araçların Mevzuata Uygun Olarak Kullanıldığına Ve Taşeron İşçiler İle Hizmetli Kadrosunda Çalışan Personelin Servislerinin Kaldırılması Beyanının Hayal Ürünü Olduğuna İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:119
Tarih:26/07/2017


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen tüm araçların mevzuata uygun olarak kullanıldığına ve taşeron işçiler ile hizmetli kadrosunda çalışan personelin servislerinin kaldırılması beyanının hayal ürünü olduğuna ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın Yarkadaş, bir saniyenizi alacağım çünkü ben şu anda Meclis Başkanına vekâleten buradayım ve Sayın Meclis Başkanımızın yapmış olduğu açıklama var, bu açıklama bugün itibarıyla da zannediyorum bütün basın-yayın kuruluşlarında yer almıştır: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca dört senedir kullanılmakta olan makam aracında sık sık ortaya çıkan arızalar nedeniyle Başbakanlık tarafından bir başka araç makamın kullanımı için tahsis edilmiştir."

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Daha uygun bir araç yok muydu acaba?

BAŞKAN - "Yeni makam aracının hayalî bir kullanım için donatıldığı ve bunun için yüksek meblağların harcandığı ifadeleri gerçek dışıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen tüm araçlar mevzuata uygun olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca, taşeron işçilerin ve hizmetli kadrosunda çalışan personelin servislerinin kaldırılması beyanı da hayal ürünüdür. Mesnetsiz, çarpık, gerçek dışı ifadelerle toplumun yanlış düşüncelere sevk edilmesi elbette ki üzücüdür. Toplumun yanlış bilgilendirilmesine fırsat verilmemesi için bu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sayın İsmail Kahraman'ın açıklamasıdır, bilgilerinize sunulur.