Konu:Devletin Kürtlerle Değil Terör Ve Terör Örgütleriyle Mücadele Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:118
Tarih:25/07/2017


Devletin Kürtlerle değil terör ve terör örgütleriyle mücadele ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Terör ve terör örgütleriyle mücadele ile Kürtlerle mücadeleyi ayırarak konuşmamız gerekiyor.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - "Kürtlerle mücadele" ne Sayın Başkan?

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - O, tarihte kaldı.

BAŞKAN - Kürt'e düşmanlık, Kürt'e tahammülsüzlük kesinlikle yoktur. Devlet katliam yapmaz, yapmıyor; insanlık suçu işlemez, işlemiyor.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Savunma sınırlarına karışamazsınız Başkanım.

BAŞKAN - Devlet, Kürtlerle değil, tam tersine, asıl insanlık suçunu işleyen, bölge halkına, Kürt kardeşlerime en büyük zulmü uygulayan ve masum insanları katleden terörle ve terör örgütüyle mücadele ediyor...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan, "Kürtlerle mücadele" kelimesi tek başına sorunludur. "Kürtlerle mücadele" ne demek Sayın Başkan?

BAŞKAN - ...ve terör olduğu müddetçe de terörle mücadele de devam edecektir, bunun böyle bilinmesi lazım.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - "Son söz savunmanındır." diye bir şey biliyorsunuz değil mi?

BAŞKAN - Evet, tamam, savunmayı yaptı üç saati aşkın bir şekilde.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - "Kürtlerle mücadele" ne demek Sayın Başkan?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Tamam, o zaman şu anda size söz düşmemesi lazım.

BAŞKAN - Hiç de müdahale etmedim.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Etmeyeceksiniz.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan "Kürtlerle mücadele" ne demek?

BAŞKAN - Ama bitirdikten sonra savunmadan ziyade pek çok ithamların da olduğunu biliyoruz.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Ne alakası var? Yani bu savunma istediği biçimde yapabileceği bir şeydir.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan "Kürtlerle mücadele" ne demektir?

BAŞKAN - Devlet terörle mücadele ediyor, Kürt kardeşlerimle değil.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan "Kürtlerle mücadele" ne demek?

BAŞKAN - Tam tersine, Kürtlere baskı uygulayan, zulmeden PKK terör örgütüyle mücadele ediyor diyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - "Kürtlerle mücadele" ne demek yani?

BAŞKAN - Bundan niye gocunuyorsunuz, bundan niye rahatsız oluyorsunuz?