Konu:Mescid-i Aksa'ya Yapılan Saldırıları Kınadığına, İnsan Hakları Savunucularını Ve Uluslararası Toplumu Bu Saldırılara Karşı Duyarlılığa Davet Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:118
Tarih:25/07/2017


Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınadığına, insan hakları savunucularını ve uluslararası toplumu bu saldırılara karşı duyarlılığa davet ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Bizler de tüm Müslümanların haremiizzeti konumunda olan, onuru konumunda olan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz ve tüm din ve vicdan özgürlüğü savunucularını, insan hakları savunucularını ve bu arada uluslararası toplumu da bu saldırılara karşı yekvücut olarak, saldırıları defetmek adına duyarlılığa davet ettiğimizi ifade etmek istiyorum.