Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:117
Tarih:24/07/2017


Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - İç Tüzük çalışmasıyla birlikte milletvekillerinin söz hakkının ortadan kaldırıldığını görüyoruz. AKP ve MHP'nin ortaklaşa getirmek istediği İç Tüzük'ün ardından bir sonraki adım, Meclisin tamamen kapatılması mıdır? Buna yönelik çalışmalarınız var mı? Çünkü yaptığınız çalışma bizde bu kuşkuyu uyandırıyor. Açıkça soruyorum: Meclisin olmadığı tek adam rejimine dayalı bir sistemi hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz?