Konu:Muğla'da Yaşanan Deprem Nedeniyle Geçmiş Olsun Dileğinde Bulunduğuna İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:117
Tarih:24/07/2017


Muğla'da yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Bir kez daha biz de geçmiş olsun diyoruz, bu dileklerimizi iletiyoruz. Tabii ki Türkiye turizmi açısından da son derece önemli bir yer, biz de herkesi davet ediyoruz ama sizler Muğla milletvekilleri olarak buradaki bütün parlamenterleri de özellikle ev sahipliği yapmak suretiyle davet ettiniz diye algıladık biz. Milletvekili arkadaşlarımız da herhâlde bu şekilde algılamıştır. Yükünüz biraz ağırlaşacak ama olsun, bir şey olmaz.

AKIN ÜSTÜNDAĞ (Muğla) - Ne demek, başımızın üzerinde yeriniz var.

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz.