Konu:Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın sataşma nedeniyle konuşması üzerine açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:96
Tarih:24/05/2017


Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın sataşma nedeniyle konuşması üzerine açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, bugünkü konuyla ilgili Ramazan Bey'in kendi partisini hararetle savunmasını görünce aklıma arşivimdeki bir fotoğraf geldi, onu şimdi çıkardım tutanağa geçmesi için. Tabii, diğerleri de var, söz hakkı isteyen olursa onlarla ilgili de arşivimizi açarız. Bu fotoğrafın tutanağa geçmesini istiyorum arkadaşlar. Sayın Ramazan Can'ın partizan hâkimlik konusunda nasıl bir tutum izlediğinin, Kırıkkale Milletvekili olarak açılışını yaptığı büronun sahibi avukatın da son atanan hâkimlerden olduğunun kayda geçirilmesini istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Burada diğerleri de var; eğer diğer arkadaşlar buna itiraz ederse onların da kimlere referans olduğunu Adalet Bakanlığının sitesinden çıkardığımız verilerle bu şekilde anlatabiliriz. Sadece kayda geçmesi açısından...

BAŞKAN - Peki Sayın Yarkadaş, kayda geçti, tutanaklara geçti.