Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın 490 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:112
Tarih:17/07/2017


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın 490 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

NECATİ YILMAZ (Ankara) - Sevgili arkadaşlar, öncelikle, tabii ki toptancı totaliter bakışla sorunların çözülmeye çalışılması ile analitik ve diyalektik bakış arasında ciddi farklar vardır. Sizler soruların cevabını bulmak yerine, toptancı bir anlayışla onun üstünü örtmeyi tercih edersiniz. Bu yaklaşım farkımızın olması olağan ve doğaldır. Hayata bakışımızda ve düşünce akışımızın işleyişinde bu temel fark vardır.

Bunun yanı sıra, dikkat çektiğiniz hususun altına ben de notlar düşeyim: Mademki 17-25 Aralık hükûmet eliyle devletin soyulması değildiyse o dört bakan neden istifa etti? (CHP sıralarından alkışlar) Yine analitik ve diyalektik bakışla soruyorum: Mademki o paralar yolsuzluk parası değildiyse, onlara ait değildiyse niye faiziyle beraber alındı? Bunların cevapları havada asılı duruyor. Bu sorular cevabını buluncaya kadar yüzyıllarca sorulmaya devam edilecek.

Bunun yanı sıra, evet, gayrimeşru bir işleyiş FETÖ'nün işleyişine, çalışmasına hâkimdir ama birbirinizden öğrendiğiniz çok şey var. Aynı şekilde gayrimeşruluk, yetkisiyle yetinmeyen yönetim anlayışı, yetkilere tecavüz eden yönetim anlayışı AKP'nin temel yönetim anlayışına dönüşmüştür. Birbirinizden öğrendiğiniz çok şey var. Daha dün, FETÖ döneminde birlikte uydurulmuş delillerle dava açarken bugün delil bulmaya, ortaya koymaya dahi ihtiyaç duymadan açtığınız davalar var. Daha bugün, Darbeyi Araştırma Komisyonunda yapmış olduğunuz tahrifatlar ve bu anlamda yaptığınız -nasıl tabir edelim- hile hurdalar var.

Dolayısıyla birbirinize çok benziyorsunuz, yol arkadaşlığınızın birbirinize kattığı çok şey var. Bu anlamda daha öğrendiğiniz neler var, anlatmanızı bekliyoruz. Türkiye'nin bunu öğrenmeye ihtiyacı var.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)