Konu:İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:112
Tarih:17/07/2017


İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Akbank greviyle alakalı erteleme kararının da OHAL düzenlemeleriyle, uygulamasıyla hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Çünkü Anayasa Mahkemesi orada... Biliyorsunuz, bankacılık sektöründe grev yasağı vardı, Anayasa Mahkemesi onu iptal etti, daha sonra bir süre verdi ve bu çerçevede bir yasal düzenleme yapıldı. Olağanüstü hâl ilan edilmemiş olsaydı yine bu düzenleme yapılacaktı. Aynı şekilde, özellikle orada finansal istikrar şartı getirilmesi çok önemli.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Cumhurbaşkanı öyle söylemiyor Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - En kırılgan sektörlerden bir tanesi yani olağanüstü hâl dönemi ya da başka bir dönemde fark etmez; bu özelliği nedeniyle orada yapılacak olan bir grevin bütün sektöre yayılması ve finansal sistemde bir istikrarsızlığa yol açması ihtimali kuvvetle muhtemel olduğu için Bakanlar Kurulu yetkiyi kullanarak onu erteledi. Dolayısıyla burada, OHAL bu örnekte olmadı. Üzülerek ifade etmem gerekiyor, bu örnekte olmadı.

YAKUP AKKAYA (İstanbul) - Sayın Bakanım, o, grev olayı değil ama.

BAŞKAN - Sayın Akkaya, lütfen...

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Son olarak, çok net olarak...

YAKUP AKKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan, grev olayında yanlış bilgi var.

BAŞKAN - Sayın Akkaya, lütfen, rica ediyorum...

YAKUP AKKAYA (İstanbul) - Yanlış bilgi, yanlış bilgi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Son olarak şunu söyleyeyim...

YAKUP AKKAYA (İstanbul) - Hayır, değil efendim, değil, alakası yok.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - OHAL Komisyonu bugün müracaatları kabul etmeye başladı ve saat 15.00 itibarıyla 1.826 başvuru yapıldı, bunun 564'ü valilikler vasıtasıyla yapılan başvurular. Artık etkin bir şekilde, hızlı bir şekilde Komisyon çalışmalarına başlamış oldu, bunu da buradan belirtelim.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.