Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:112
Tarih:17/07/2017


Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Bahsedilen kararın içeriği konuştuğumuz konularla hiç alakalı değil. Yani orada tabii çok farklı amaçla alınmış bir karar var. Ayrıca, bizim şu an...

LEVENT GÖK (Ankara) - FETÖ'yle mücadele için alındı o karar.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Evet. Çünkü bakın orada özellikle muhafazakâr olarak görülen kişiler üzerine bir çalışma yapılıyordu, bunu hep biliyoruz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Adı üzerinde, "Fetullah Gülen" diyor Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ve dolayısıyla o kılıf altında böyle bir çalışmanın yapıldığını herkes biliyor, bu sır değil. Yani nitekim o dönemde özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinde...

LEVENT GÖK (Ankara) - Yani o kararı görmezden geldiniz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - ...dinî hassasiyeti olan insanların -öncesi de elbette dâhil- temizlenmesi noktasında çok özel çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Yani ona yönelik falan değil, onunla hiçbir alakası yok; Fetullahçı terör örgütüyle mücadele çerçevesinde alınmış veya o amaca yönelik bir karar değil, sadece orada yani muhafazakâr olan insanların şeyden temizlenmesi...

LEVENT GÖK (Ankara) - Bizzat isim yazıyor Sayın Canikli, bizzat isim yazıyor.

BAŞKAN - Sayın Gök, lütfen...

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Dolayısıyla bunun şu anda konuştuğumuz konularla hiçbir alakası yok.

Bakın, terör örgütünün özellikle şiddet yönü 15 Temmuzda ortaya çıkmıştır. Daha önce organizasyon yönü ortaya çıktı, "terör örgütü" tanımı yapılabilecek aşamaya geldi 17-25'te, şiddet 15 Temmuzda ortaya çıktı. En ufak bir tartışmaya, tereddüde mahal bırakmayacak netlikte ortaya çıktı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen Sayın Canikli.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkanım, burada önemli olan şu: Bu artık en ufak bir tereddüdün hasıl olmadığı bir aşamadan sonra terör örgütüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek gerekiyor, herkesin sürdürmesi gerekiyor. Birtakım mazeretlerle, "Efendim, daha önce siz şöyle yaptınız, bu böyleydi..." Bırakın onları, önümüzde bir tehlike var, tehdit var.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Niye bırakacağız canım! Yalan mı söylüyoruz!

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Türkiye Cumhuriyeti devleti için tehdittir. Dolayısıyla, hep birlikte, el birliği içerisinde bu mücadeleyi birlikte yürütelim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bunu büyüttünüz, büyüttünüz Sayın Canikli, büyüttünüz.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - El ele verip Türkiye'yi mahvettiniz.

BAŞKAN - Sayın Atıcı, lütfen...

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yani birbirimizi suçlayarak, birbirimize işte, "Geçmişte şu yapıldı, bu yapıldı." denilerek bu mücadele yürütülemez.

LEVENT GÖK (Ankara) - Büyüttünüz, himaye ettiniz, korudunuz, kolladınız.

BAŞKAN - Dinliyorum ama, lütfen.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Biz bu kararlılıktan hiç taviz vermeyeceğiz, kim ne derse desin, sonuçta terör örgütünü ve tüm terör örgütlerini hak ettiği yere göndereceğiz inşallah. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)