Konu:Hükûmetin Samsun'daki medikal üretim konusunu takip ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:107
Tarih:15/06/2017


Hükûmetin Samsun'daki medikal üretim konusunu takip ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Bu medikal sanayiyle ilgili, Samsun'da, özellikle cerrahi aletler ve bunun dışında da tıbbi cihazlar üretimiyle ilgili büyük bir potansiyel var ve gelişmiş ve gelişmekte olan bir potansiyel var.

Evvelki gün, Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli Bey'in başkanlığında, Sağlık Bakanımız ve dış ticaretten sorumlu Bakanımız, Samsunlu Bakanımız Çağatay Bey ve Samsun milletvekilleriyle birlikte bir toplantı yapıldı.

Samsun'da MEDİKÜM Medikal Kümelenme bir organize sanayi olarak Bafra'da yerleşti ve çalışmaları yapılıyor, orada organize sanayi şeklinde kuruluyor.

Bir de sanat okulu... Yine, oradaki medikal sanayicilerle birlikte bu sanat okulundaki eğitim birlikte yürütülecek. Samsun bu işin peşinde, takip ediyor ve Hükûmetimiz de takip ediyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demircan.