Konu:Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:105
Tarih:13/06/2017


Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkanım, ben de Malatya'yla ilgili bir soru sormak istiyorum.

Malatyalı üreticilerin beş yıldır faiziyle ertelen borçlarına çözüm bulunmalıdır. Üreticilerin bu borçları ödeme gücü kalmadığını herkes biliyor. Ziraat Bankası, tarım kredi kooperatifleri ile elektrik dağıtım şirketlerine ait her türlü borç faizleri bir defaya mahsus olarak affedilmelidir. Bu paranın faizsiz olarak eşit taksitler hâlinde bölünmesinin ve alınacak kararın Malatya'nın ekonomisini rahatlatacağını düşünüyoruz. Acaba Malatya'yla ilgili veya bütün tarımla ilgili borçları ertelemeyi, faizleri silmeyi düşünüyor musunuz?