Konu:(2/1189) Esas Numaralı Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi'nin Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (4/100) Munasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:105
Tarih:13/06/2017


(2/1189) esas numaralı Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/100) munasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün, 31 Mayıs 2016'da Meclise sunduğum bir kanun teklifiyle ilgili görüşlerimi açıklayacağım ve bütün gruplardan destek isteyeceğim.

Değerli arkadaşlar, bu teklif siyasetüstü bir tekliftir. Bugün bu Meclis çatısı altında bu kanunu kabul edersek doğru bir mesaj vermiş olacağız. Engellilere saygılı olduğumuzun, engellilerimizin özgürce yaşamlarını sağlayacağımızın, herkesin, özellikle engellilerin toplumda eşit bireyler olarak hayata katılabileceğinin mesajını vereceğiz.

Değerli milletvekilleri, kanun teklifimizin genel ismini "Rehber Köpekler" olarak adlandırabiliriz. Türkiye'de 10 milyona yakın engelli var. TÜİK verilerine göre nüfusumuzun yüzde 12,5'u engelli durumda yani her 8 kişiden 1'i engelli. Yani burada konuşacaklarımız ve vereceğimiz oylar hepimizi ilgilendiriyor.

Değerli milletvekilleri, rehber köpekler, görmeyenlerin gözü, duymayanların kulağı, yürüyemeyenlerin iki ayağıdır. Yani rehber köpekler görme ve işitme engellilerin attığı adımdır. Rehber köpekler görme engelli insanların özgürlüğüdür. Rehber köpekler engellilerin güvenliğidir. Rehber köpekler engelli insanların elidir, koludur, kulağıdır, gözüdür, dilidir. Dünyada binlerce engelli insan rehber köpekler sayesinde kimseye bağımlı olmadan yaşamakta, özgürce seyahat edebilmekte, AVM'ye, sokağa çıkabilmektedir. Okullarına gidebilmekte, toplu ulaşım araçlarına binebilmekte, özgürce yaşayabilmektedir. Engelli insanlara her ortamda eşlik ederek bağımsız hareket etmelerine yardımcı olan rehberlerdir kısaca. Bir tekerlekli sandalye ne ise rehber köpek de görme engelli insan için odur.

Rehber köpekler çok uzun ve yoğun eğitimden geçerler ve profesyonel yardımcılar hâline gelirler. Bu eğitimi alan köpekler asla ısırmazlar, saldırmazlar ve havlamazlar. Dünyanın birçok ülkesinde rehber köpekler toplu taşıma, AVM, restoran, sinema gibi sosyal alanlarda görme engellilere eşlik ediyorlar. Güney Afrika, Malezya, Birleşik Krallık, Avusturya, Romanya, Yunanistan gibi birçok ülkede bu uygulamalar uzunca yıllardan beri sürmektedir. Avrupa ülkelerinde bunu sıkça görebilirsiniz. Bizim de bugün bu hakları kendi engellilerimize, kendi görme engellilerimize vermemiz gerekmektedir.

Değerli arkadaşlar, bugün burada dört grubumuzdan olumlu oy vermelerini, onlardan, engelli insanlar adına, görme engelli insanlar adına rica ediyoruz. Onların, görme engellilerin özgürlüğüne vereceğiniz oylarla katkı sunmanızı bekliyoruz.

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de bu amaçla kurulmuş çok önemli bir dernek var, benim de üyesi olduğum Rehber Köpekler Derneği. Çok değerli çalışmalar yaparak bu konuda öncü oldular. Çalışmalarının başında görme engelli Avukat Nurdeniz Hanım bulunmakta ve Birleşik Krallık Büyükelçisinin değerli eşi Maggie Moore da bunu desteklemektedir. Bu iki insanı, buradan, Meclisten onları kutlamak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, benim şahsen Veli Ağbaba olarak bu rehber köpeklerle ne ilgim var derseniz, benim 2011 yılından beri görme engelli bir danışmanım var. Görme engelli danışmanım Sayın Ali İlhan, bu yıl Rehber Köpekler Derneği sayesinde kendine bir rehber edindi. Buradan, eğer buradaysa Meclis İdare Amiri Sayın Salim Uslu, ona da bir sitemimi belirtmek istiyorum. Bir haftadan beri Ali İlhan'la birlikte köpeğinin Meclise girmesini sağlamaya çalışıyoruz, maalesef, izin verilmiyor.

Değerli arkadaşlar, bakın, bu o kadar önemli bir şey ki görme engellilerin her türlü özgürlüğe açılmasını sağlayacak. Bu konuda destek veren Nurdeniz Hanım ve Maggie'yi de tekrar kutlamak istiyorum.

Bakın, onların köpeklerinin birinin ismi Kara, birisi de -şimdi basında çok yer alan- Star (Yıldız) isminde.

Bu kanun teklifini vererek, Türkiye'deki görme engellilere sorunlarını aşmada destek olmanızı sizden rica ediyoruz.

Tekrar dört gruba buradan yüksek sesle seslenmek istiyorum: Benim danışmanım görme engelli ama Türkiye'de binlerce görme engelli insan var. Şu anda rehber köpek sayısı, maalesef, üzülerek söylemek isterim ki Türkiye'de 5. Bu sayının artırılabilmesi için ve görme engellilerin her yerde rahat dolaşabilmesi için bu kanuna "evet" oyu vermenizi bekliyorum. Gelin engel olmayalım, gelin rehber olalım.

Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağbaba.