Konu:Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in (11/16) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:12/06/2017


Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in (11/16) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Çok açık, Tarım Krediye ödenen, yüzde 95 olarak tahsil edildiği söylenen borçları -gelsinler, buyursunlar gidelim- Ziraat Bankasından çekip, komşudan alıp ödüyorlar, sonra tekrar borçlanıyorlar. Bu borçların hiçbiri sahici değildir, bütün borç birikimi vardır. O zaman soruyu şuradan soralım: Çiftçinin 80 milyar borcu var mı, yok mu Sayın Vekilim? Var mı, yok mu?

AYHAN GİDER (Çanakkale) - Ben sen miyim buradan konuşayım?

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Yirmi yılın en kötü 2016 yılını yaşadınız mı Sayın Bakan? Eksi 4,1 küçülme yok mu 2016 yılında? Yirmi yılın en kötü tarım politikasını sunduğunuz yıl. Yirmi yıldan bahsediyorum.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Buna rağmen iktidar olamıyorsunuz.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Ortada bir yalan varsa, bir yalan öyküsü varsa elbette dönüp kendinize bakmanız lazım. Sadece pirinç, ayçiçeğinin dışında, buğday başta olmak üzere bütün tarım ürünlerinde bizi dışarıya bağlı kıldınız. Bütününde ithalat var, 171 milyar dolar tarımsal ithalat var. Yanlış mı Sayın Vekilim, bir eksiklik var mı?

KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) - Var.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Neler aldığınızı bizden iyi biliyorsunuz. 1'e 6 cari açıktan bahsediyorsunuz. 1 liralık ihracata karşılık 6 liralık tarımsal ham madde ithalatı var. Biraz önce size çok açık bir şekilde bunları tek tek, tek tek söyledim. Tekrar söyleyeyim de bir kendinize gelin. 41 milyon 478 bin ton buğday. Peki, siz üretimi artırdıysanız biz bu buğdayı keyif için mi aldık burada? Aynı şekilde söylüyorum: 61 milyon 881 bin ton yağlı tohumlar... Siz ürettiniz de biz mi görmedik? (AK PARTİ sıralarından "Anlamazsın sen." sesleri) Evet, sen çok anlarsın, gel anlatayım sana. Gel anlatayım bak nasıl olduğunu.

BAŞKAN - Sayın Sarıbal, lütfen efendim.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Nasıl, anlatayım sana.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, bu doğru bir tavır değil.

BAŞKAN - Lütfen, Genel Kurula hitap edin.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Siz ancak yalanı öyküye dönüştürmüş, yalanı geleneksel hâle getirmiş, yalandan nemalanmış yağma ve talan öyküsüyle bu toplumu kandırmakta muktedir olmaya çalışıyorsunuz.(AK PARTİ sıralarından gürültüler) Elbette bu düzen size kalmayacak. Er geç bu halk bu hesabı size soracak. (CHP sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından "Yalan senin işin, senin!" sesi)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)