Konu:Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında aceleyle, bilgisizce ve cahilce bir fezleke hazırlandığına ve bu fezlekeyle ilgili bir işlem yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:12/06/2017


Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında aceleyle, bilgisizce ve cahilce bir fezleke hazırlandığına ve bu fezlekeyle ilgili bir işlem yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, 17/4/2012 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı -17/2/2012 tarihli Meclis kararı esas alınarak- ile Pir Sultan Abdal Derneği arasında cemevi yapımıyla ilgili bir protokol imzalanmıştır. Cemevlerine ilk olarak hukuki bir statü verme anlamını da içeren bu protokol tamamen hukuki bir çerçevede yapılmıştır. Bu nedenle, şimdiki Urfa milletvekilimiz, o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Baydemir hakkında aceleyle, bilgisizce ve cahilce bir fezleke hazırlanmıştır. Alevilerin cemevini bir ibadethane olarak kabulü maalesef sorun hâline getirilmiştir. Söz konusu cemevi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plana işlenmiş ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle tescil edilmiştir. Adalet Bakanına soruyorum: Bu fezleke hakkında bir işlem yapacak mısınız? Ayrıca, İçişleri Bakanına da soruyorum: Mülkiye Müfettişi Abdulmuttalip Aksoy'un yanlış değerlendirmesi sonucunda savcılığa gönderilen rapor hakkında da bir işlem yapacak mısınız?

Saygılarımla.