Konu:İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 7 Haziran 2017 tarihli 102'nci Birleşimde kendisiyle ilgili sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:103
Tarih:08/06/2017


İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 7 Haziran 2017 tarihli 102'nci Birleşimde kendisiyle ilgili sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA YENEROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekillerim; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Dün Sayın Sezgin Tanrıkulu, hakkımda kendisini sosyal medyada hedef gösterdiğimi, kendisinin kastetmediği, söylemediği ve paylaşmadığı bir yazıdan dolayı özellikle hedef gösterdiğimi ifade ediyor. Bu konuyla ilgili kısaca bir açıklamada bulunmak istiyorum.

Sayın Tanrıkulu Almanya'nın Spiegel dergisinde bir demeç vermiş. Bu demecini de -ki yeminli tercüme önümde- okumak istiyorum: "Türkiye'den muhalif politikacılar bu yüzden Ankara'ya karşı daha sert adımlar atması için Avrupa'ya çağrıda bulunuyor. Örneğin, sosyal demokrat milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa'dan gelen ekonomik yatırımların kesilmesi durumunda Erdoğan'ın kendi icraatlarının bir karşılığı olacağını hissedeceğini, bunun neticesinde de kendine çeki düzen verebileceğini söylüyor ve 'Erdoğan başka dilden anlamaz.' diyor." Ben bunu sosyal medyada paylaştım ve Sayın Tanrıkulu'ndan eğer bu, sonuçta Almanca olarak ifade edileni paylaşmıyorsa, maksadı aşmışsa bunu ifade etmesi gerektiğini, aksi takdirde de milletimizden özür dilemesi gerektiğini çünkü bunun...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

MUSTAFA YENEROĞLU (İstanbul) -...çünkü bu ifadenin özellikle milletimizin ekonomik yaptırımlar karşısında Hükûmetten ümidini keseceği manasına geleceğini...

ZİYA PİR (Diyarbakır) - Demiyor ki, öyle bir şey istemiyor. Az çok Almanca biz de biliyoruz, öyle bir şey yok, bir talebi yok onun.

MUSTAFA YENEROĞLU (İstanbul) -...bunun da ne burada, Mecliste bulunan bir milletvekiline ne de Cumhuriyet Halk Partisine yakışacağını, bu sebepten dolayı milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi gerektiğini ifade ettim. Daha da bunu bekliyorum. Bunun ötesinde polemiklerin bir parçası değilim, tarzım da değildir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.