Konu:Başkanlık Divanı Olarak, İran Parlamentosuna Yapılan Terör Saldırısını Şiddetle Kınadıklarına Ve Teröre Karşı Tüm Dünyayı Ve Uluslararası Toplumu Samimi Bir Duruşa Davet Ettiklerine, Abdurrahim Karakoç Ve Cahit Zarifoğlu'nu Rahmetle Andıklarına Ve Van'da Şehit Olan Askere Allah'tan Rahmet Dilediklerine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:102
Tarih:07/06/2017


Başkanlık Divanı olarak, İran Parlamentosuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarına ve teröre karşı tüm dünyayı ve uluslararası toplumu samimi bir duruşa davet ettiklerine, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu rahmetle andıklarına ve Van'da şehit olan askere Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞKAN - Bizim de Meclis Başkanlık Divanı olarak bugün İran Parlamentosuna yapılan terör saldırısını şiddetle, nefretle kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Yine, terörün dilinin, dininin, cinsinin, ırkının olmadığını ve bu anlamda da teröre karşı tüm dünyayı ve uluslararası toplumu samimi bir duruşa davet ettiğimizi de bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum.

Bu arada, Abdürrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu da bir kez daha bizler de rahmetle anıyoruz.

Şehidimiz var. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Yine, aynı şekilde, tabii, Türkiye Cumhuriyeti köklü, geçmişi olan, medeniyetler oluşturmuş büyük bir cumhuriyettir. Cumhuriyet bizimdir. Osmanlı, Selçuklu bunlar bizim köklerimizdir, bizim medeniyetimizdir. Bunları tartışmak bir tarafa ama köklerimizi, medeniyetimizi reddedemeyiz, inkâr edemeyiz. Oradaki tartışmaları muhakkak sağlıklı, sağduyulu, geleceğe perspektif çizecek şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum.

Bu vesileyle, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyor...