Konu:AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:101
Tarih:06/06/2017


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Partimiz grup önerisinin lehinde söz aldım. Grup önerimizle beraber getirmekte olduğumuz çalışma düzenimizi size açıklamak istiyorum.

Öncelikle, 485 sıra sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı gündemimizin 1'inci sırasına alıyoruz. Toplam 102 maddeden müteşekkil ve 4 bölümden ibaret olan kanun tasarısı, gerçekten de sanayicimizin ve üreticimizin yakinen takip ettiği ve bir an evvel yürürlüğe girmesini beklediği bir tasarıdır. O nedenle, yapılacak görüşmelerde söz alacak bütün milletvekili arkadaşlarımızın ülkemizin gelişimine katkı sunacak bu kanunla ilgili yapıcı her türlü önerilerini ve eleştirilerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Yine, gündemin 2'nci sırasına, bu defa, 415 sıra sayılı bir uluslararası anlaşma getirmekteyiz. Filistin'le yapılan bir anlaşmadır bu. Bu anlaşmayı da Genel Kurulumuzun takdirine sunacağız.

Aynı şekilde, önümüzdeki süreçteki çalışma düzenimizle alakalı olarak da haziran ayının 12, 16, 17, 18... Bu günler, çalışma günlerimizin dışında olan pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar gününe ilişkin çalışmalardır. Bu günlerde de çalışmayı düzenliyoruz bu önerimizle beraber.

Yine, aynı şekilde, 6 Haziran, 13 Haziran ve 20 Haziran Salı günlerinde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin bir durumu ihtiva etmekte önerimiz.

12 Haziran Pazartesi günü de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik hakkında verilen gensoru önergesini görüşeceğiz.

Ben kısacası izah ettiğim bu önerinin önümüzdeki süreçteki çalışmalar için hayırlı olmasını temenni ediyor, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, hayırlı iftarlar temenni ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çavuşoğlu.