Konu:Hazine arazileri üzerinde yerleşim yapan insanların mağduriyetlerini gidermek ve mülkiyet sorunlarını çözmek için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:101
Tarih:06/06/2017


Hazine arazileri üzerinde yerleşim yapan insanların mağduriyetlerini gidermek ve mülkiyet sorunlarını çözmek için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİROL ERTEM (Hatay) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

İlgili bakan ve bakanlara soruyorum: Ülkemizde 1950'li yıllardan bu yana köyden kente yaşanan yoğun göç nedeniyle 2/B arazileri üzerinde çok büyük bir yerleşim meydana gelmiş, altyapı yatırımları, kamu hizmet binaları yapılmış, yerleşim yerleri oluşturulmuştur. Ancak bu alanlarda yerleşik insanlarımız, uzun yıllardır mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yaşamaktadırlar, özellikle elektrik ve su abonesi olamamaktadırlar. Konuya ilişkin olarak 19/4/2012 tarihinde arazilerin satışı hakkında yapılan düzenleme, sorunları çözmede yeterli olmamıştır. Hazine arazileri üzerinde yerleşim yapan insanlarımızın mağduriyetlerini gidermek için, yasaların aksayan ve eksik yönlerini tespit ederek mülkiyet sorunlarının çözümü için herhangi bir çalışma yapıyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.