Konu:Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:58
Tarih:14/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, biz de önergeye katılmıyoruz.

Bu arada, müsaade ederseniz, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı'nın bugün yaşadığı ve derinden bizi de üzen gelişmeden dolayı ben de üzüntülerimi ifade etmek istiyorum.

Değerli eşlerine başsağlığı diliyorum.

BAŞKAN - Hayırlı şifalar...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Allah rahmet eylesin diyorum.

Teşekkür ediyorum.

Geçmiş olsun Saffet Bey'e.