Konu:İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:31/05/2017


İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

REŞAT PETEK (Burdur) - Değerli Başkan, sayın milletvekilleri, arkadaşlar; meseleyi sükûnetle, olgunlukla tartıştıktan sonra her konuyu açık yüreklilikle tartışırız, konuşuruz, bunda hiçbir sakınca yok. Ama konuşturmayarak, söz vermeyerek, sözler anlaşılmasın diye sadece gürültü yaparak bir yere varılmaz.

Şimdi, az önce hatibin her nedense, efendim, AK PARTİ içerisine bir nifak tohumu sokmak için bir gayret içine girip 2 kişinin ismini zikredip "Diğerlerini ayırıyorum." şeklindeki tavrı bir defa kabul edilebilir değil. Biz şunu söylüyoruz...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - O dönem de yine aynı televizyonları siz dolaşıyordunuz, bu dönem de aynı. Meşhur olan ikinizsiniz çünkü, başka yok.

REŞAT PETEK (Devamla) - Bak, yine susamıyorsun, lütfen.

Şimdi, söylediğimiz şu: Bizim hangi dönemde televizyonda ne konuştuğumuz belli. Ben, 2008 yılında Ceza Genel Kurulu kararı hakkında, "Türk hukuk sisteminde Ceza Genel Kurulu son karardır." diye bir yorum yapmışsam...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değil, bana o dönem de "terörist" diyordun sen.

BAŞKAN - Sayın Tanal...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sen, bana o dönem de "terörist" diyen adamsın.

BAŞKAN - Sayın Tanal...

REŞAT PETEK (Devamla) - Efendim, bana şahsınızla ilgili böyle bir belge olduğunu lütfen gösterin. Ben şunu çok söylüyorum kendime çok güvendiğim için: Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Ama siz böyle dediğiniz zaman, ben de mahkeme kararlarıyla Zaman gazetesine el konulduğu zaman duvarların üzerinden atlayıp da Mahmut Tanal'ın mahkeme kararlarına karşı nasıl mücadele verdiğini gösteririm. Duvarın üzerinden, bakın... Mahmut Tanal niye atlıyorsun böyle?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - O yeri ben tahsis etmedim ki, siz tahsis ettiniz.

REŞAT PETEK (Devamla) - Teröristlere destek vermek için atlıyorsun Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Siz tahsis ettiniz, siz, o yeri siz tahsis ettiniz.

REŞAT PETEK (Devamla) - Bakın, ama şimdi şunu oturup konuşabiliriz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - O yeri siz tahsis ettiniz, ben yapmadım.

BAŞKAN - Sizin ikinizin arasında... Sayın Petek, Sayın Tanal; başka bir yerde oturup konuşabilirsiniz, lütfen.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Terör örgütlerine yardım yataklık benim nasıl şahsi işim Başkanım, bu, devletin işi.

REŞAT PETEK (Devamla) - Bu yapının terör örgütü vasfı ortaya çıktıktan sonra bunun yanında mısınız karşısında mısınız? Biz FETÖ'yle mücadele ediyoruz, sonuna kadar da mücadele edeceğiz, eğer...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Petek.

REŞAT PETEK (Devamla) - ...Cumhuriyet Halk Partisi kendilerine sunulan koltukları bir tarafa bırakıp da "Biz burayı hak ettik." diyorsa birlikte mücadele ederiz.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Sayın Petek, teşekkür ederim.

VIII.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, FETÖ'yle mücadele konusunun aktüel bir dedikodu seviyesine indirilmemesi gerektiğine ilişkin konuşması

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ben de birkaç şey söylemek istiyorum size: İki grubun önerisini de konuşurken bütün konuşmacılar -mutlaka istisnaları vardır- FETÖ'yle mücadele etmenin gerektiğini söyledi. Bir darbe girişiminin -15 Temmuzda hepimiz yaşadık- bir işgal girişiminin olduğunun hepimiz bilincindeyiz ve mücadele etmemiz gerektiğine inanıyoruz, bundan kuşku duymuyorum ama hepinizi dinlemiş bir milletvekili arkadaşınız olarak görmekteyim ki, şu anda yapılan, aktüel bir dedikodu seviyesine mücadeleyi indirmek. Bu, aslında FETÖ'yle mücadelenin üzerine büyük bir şal örtmek demektir. Tam da FETÖ'nün istediği, tam da FETÖ terör örgütünün istediğini çözmemiz gerekli olan yerde üstünü örtmeye çalışıyoruz. Gerçekten üzgünüm. Kimin elinde ne belge varsa, kim nereden ne duyduysa cumhuriyet savcısına veya ilgili yere lütfen götürsün. Yoksa burada dedikodu boyutundan ileri gitmeyip FETÖ'nün oyuncağı hâline geliriz. Gerçekten üzgünüm.