Konu:Ankara Milletvekili Murat Emir'in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:31/05/2017


Ankara Milletvekili Murat Emir'in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

REŞAT PETEK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sükûnetle bir dinleyebilsek esasen söylediklerimize burada doğrudan Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşların özellikle komisyon raporundaki anlatımlar yönünden tepki göstermelerini ben şaşkınlıkla karşılıyorum. Zira bizim söylediğimiz şu: Bu örgütün neredeyse yarım asırlık bir geçmişi var ama terör örgütü vasfı ortaya çıkıncaya, anlaşılıncaya kadar olan dönem ayrı, terör örgütü vasfı ortaya çıktıktan sonraki durum farklı. Hukuk önünde de böyle siyaseten de böyle olması lazım. Bu nedenle, şimdi, kalkıp bazı arkadaşların "Ergenekon, Balyoz davalarını savunuyordun" şeklindeki söylemlerini... Ben televizyonlara çıkıp da o dönemde siyaset üzerindeki vesayetin kalkması anlamındaki bu davaları savunmadığımı söylemiyorum ama o davaları savunmak, FETÖ'yü savunmak değil ki. FETÖ'nün ihaneti ortaya çıktıktan sonra, bakın, 17 Aralık girişiminin üç gün sonrasında bütün televizyonlarda...

ATİLA SERTEL (İzmir) - Beraber savunuyordunuz televizyon programlarında, beraber.

REŞAT PETEK (Devamla) - Dinleyin, bakın.

...FETÖ'nün uluslararası bir örgüt olduğunu da söyleyen insanım. O günden bu tarafa da FETÖ'nün ipliğini pazara çıkarmak için AK PARTİ'nin yürüttüğü mücadelenin içindeyim, olmaya da devam edeceğim. Ama ne yazık ki burada Cumhuriyet Halk Partisi, FETÖ'nün cemaat olma özelliği zamanında FETÖ'ye karşıydı; o cemaatin örgüt olduğu, Fetullahçı terör örgütü olduğu ortaya çıktı, bu defa savunmaya geçti. Biz bunu anlayamıyoruz. O bakımdan, bugün Fetullahçı terör örgütüne karşı birlikte mücadele edeceksek gelin, o zaman bu artık, bir örgüttür, uluslararası suç şebekesidir, bununla birlikte mücadele edelim. Nasıl burada 16 Temmuz günü birlikte ortak bildiri yayınladıysak o birlikteliğimizi devam ettirelim. Yoksa, FETÖ'ye, FETÖ'nün müntesiplerine destek olarak, mahkeme kararlarına karşı çıkarak, onları koruyarak, kollayarak bu yapılmaya kalkılırsa bizim de çantamızda söylenecek çok şey var.

BAŞKAN - Sayın Petek, teşekkür ederim.

REŞAT PETEK (Devamla) - Ama lütfen FETÖ'yle mücadeleyi bu Meclis birlikte yürütsün.

Teşekkür ediyorum.