Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:31/05/2017


Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

REŞAT PETEK (Burdur) - Değerli arkadaşlar, şimdi...

LEVENT GÖK (Ankara) - Ya, ayıp ya Reşat Bey, şu sahte makbuzla çıkıyorsun, bir de burada konuşuyorsun! Ayıp denen bir şey var ya, ayıp denen bir şey var!

REŞAT PETEK (Devamla) - Kimin ayıp yapıp yapmadığını önce dinleme nezaketi göstererek...

LEVENT GÖK (Ankara) - Sen o makbuzu kimden aldın?

BAŞKAN - Ama kürsüye geldi Sayın Petek.

LEVENT GÖK (Ankara) - Kimden aldın o makbuzu?

BAŞKAN - Bakalım ne söyleyecek sayın milletvekilleri, Sayın Gök?

REŞAT PETEK (Devamla) - Sayın Başkan, süremi...

LEVENT GÖK (Ankara) - Bir şey söylemiyor ki...

BAŞKAN - Ama dinleyin, daha bir şey söylemedi, bir tane kelime söyledi.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - İstiklal Mahkemesi de kursunlar Sayın Başkan oldu olacak! Hâle bak, konuşturmuyorlar adamı!

REŞAT PETEK (Devamla) - Sayın Başkan, süremi...

BAŞKAN - Yeniden başlatacağım.

Yani bir ithamda bulunuyorsunuz, savunma hakkını engelliyorsunuz. E, ne yapacak yani? "Savunma hakkı kutsaldır." demiyor muyuz hep beraber her yerde?

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - İthamda bulunmuyoruz, sahte makbuzla çıkıyor.

BAŞKAN - Lütfen...

LEVENT GÖK (Ankara) - İthamda bulunan o!

BAŞKAN - Ama bırakın.

LEVENT GÖK (Ankara) - İthamda bulunan o!

BAŞKAN - Ama bırakın Sayın Gök, lütfen...

LEVENT GÖK (Ankara) - İki yıl önce televizyonda söylediğini bırakmış, Cumhuriyet Halk Partisini suçluyor.

BAŞKAN - Sayın Gök, lütfen bırakın.

Dinleyelim Sayın Petek'i.

Yeniden başlatıyorum sürenizi.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bizim öyle Fetullah'ı öven sözlerimiz yok ki televizyonlarda.

REŞAT PETEK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Önce cevap hakkımı kullanmama müsaade edin, bir dinleyin, ondan sonra sözünüz varsa ben de sizi dinlerim.

HALUK PEKŞEN (Trabzon) - Önce iftira attıklarını bir anlat!

REŞAT PETEK (Devamla) - Birincisi "Fetullahçı terör örgütü" dediğimiz bu örgüt...

LEVENT GÖK (Ankara) - Sen iftiradan dolayı özür dile, özür dile. Bu belgeyi nereden aldın, onu söyle bir! Kim verdi sana bu belgeyi?

HALUK PEKŞEN (Trabzon) - ByLock kullanıyor musun sen? ByLock listesinde ismin var mı?

REŞAT PETEK (Devamla) - ...arkadaşımız az önce bahsetti...

LEVENT GÖK (Ankara) - Sana "FETÖ'cü" diyorlar.

REŞAT PETEK (Devamla) - ...geçmişte cemaat olarak, geçmişte hizmet olarak bilindiği dönemde...

LEVENT GÖK (Ankara) - "FETÖ'cü" diyorlar sana.

HALUK PEKŞEN (Trabzon) - Niye "Değilim." demiyorsun?

LEVENT GÖK (Ankara) - Niye çıkıyordun televizyonlara?

HALUK PEKŞEN (Trabzon) - "FETÖ'yle ilgim yok." niye diyemiyorsun?

REŞAT PETEK (Devamla) - Bakın, biz geçmişte bütün siyasi partileri suçlamak için değil.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Kur'an Kerim'e el basıp da "FETÖ'cü değilim." diyebiliyor musun?

BAŞKAN - Sayın Özcan...

REŞAT PETEK (Devamla) - Sayın Aykut Erdoğdu belki "Ölülere saygı gösterin." şeklinde ifade etti. Biz onları suçlamak için bir şey söylemedik, raporumuza da yazmadık.

LEVENT GÖK (Ankara) - Neyi söylüyorsun? Bu ne, bu ne, bu ne?

REŞAT PETEK (Devamla) - Yazdığımız şu...

LEVENT GÖK (Ankara) - Bu ne Reşat Bey, bu ne ya?

REŞAT PETEK (Devamla) - ...Her dönemde FETÖ'nün siyasi partilere yakınlık gösterip devlete sızmak için gayret gösterdiğini ifade ettik; bu bir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Kim verdi sana bu belgeyi? Sahteciliğe niye tevessül ediyorsunuz ya, niye tevessül ediyorsunuz?

REŞAT PETEK (Devamla) - İkincisi: Orada gösterdiğimiz makbuz...

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, nedir bu?

REŞAT PETEK (Devamla) - ...daha 15 Temmuz darbe girişimi olmadan önce yazılmış olan bir kitapta yer aldı. Komisyonumuz bunu Komisyona aldı. (CHP sıralarından gürültüler) Şu anda Darbe Komisyonunda var olan uzmanların incelediği kitapta var olan bir belge. Şimdi daha darbe yokken ortaya konmuş bir bilgiyi...

LEVENT GÖK (Ankara) - Sen buna inanıyor musun? İnanıyor musun sen buna?

REŞAT PETEK (Devamla) - Bakın şunu dinleyin: Cumhuriyet Halk Partisini suçlamak için değil ama Cumhuriyet Halk Partisini nasıl kullandığını göstermek için göstermiştim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ayıp denen bir şey var Reşat Petek, hukukçusun ya!

REŞAT PETEK (Devamla) - Ama sizin bu saldırganlığınız ve FETÖ'den yana tavır almanız karşısında şunları göstermek zorundayım: FETÖ'nün terör örgütü vasfı ortaya çıktıktan sonra en büyük desteği veren Sayın Kılıçdaroğlu'dur, Sayın Tanal'dır, Sayın Erdem'dir. (CHP sıralarından gürültüler)

MURAT EMİR (Ankara) - Hadi oradan! Saçmalama hakkın yok senin! Adam gibi konuş!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

REŞAT PETEK (Devamla) - Şu fotoğraflara bakın Allah aşkına. (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

REŞAT PETEK (Devamla) - Mahkeme kararlarının uygulanmasını gidip de terör örgütünün basın organlarının önünde göğsünü siper eden Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı FETÖ'nün bugün sözcülüğünü yapmış bu darbeye "kontrollü darbe" diyor. Utanın, utanın. (CHP sıralarından gürültüler)

Bu darbe alçak Fetullahçı terör örgütünün bir darbesidir. Buna "kontrollü darbe" diyeceksin ondan sonra da bugün kalkacaksınız burada geçmiştekileri bizi eleştirerek söyleyeceksiniz. (CHP sıralarından gürültüler)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Zaman gazetesine deprem binasının yerini ben mi verdim? Samanyoluna lisansı ben mi verdim? Kanaltürk'ü zorla Tuncay Özkan'ın elinden alıp Fetullah Gülen'e ben mi verdim? Fetullahçılara, FETÖ'cülere hepsini siz verdiniz.

REŞAT PETEK (Devamla) - Şu belgelere bakın Allah aşkına.

BAŞKAN - Sayın Yarkadaş...

REŞAT PETEK (Devamla) - Şu belgelere bakın Allah aşkına. FETÖ'ye kim destek veriyor? (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ayıptır ya! Burası Meclis, bombalandı ya!

LEVENT GÖK (Ankara) - İftira atıyor Sayın Başkan.

REŞAT PETEK (Devamla) - Tahammül edemiyorsunuz değil mi?