Konu:Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın Hdp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:31/05/2017


Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, kürsü şehvetine kapılmak istemem, meseleyi kişiselleştirecek olsam çok şey söylerim ama meseleyi kişiselleştirmeyeceğim.

Birincisi, etik değil, doğru değil; kendisini savunamayan insanların hatırasını bu kadar kirletmek ve savunma şansı vermemek doğru değil.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Fotoğraf çektirmişler.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Hepsi müteveffa, kendini savunamaz ama kendini savunacak durumda olanlar var arkadaşlar.

Sayın Cumhurbaşkanına sormak zorundayız "Ne istediler de vermedik?" demek bir iştirak değil midir, sormayalım mı bu soruyu? Bakın konuşuyoruz, anlatıyoruz, yok kabul ediyorsunuz.

Hangimizin resmi var CHP grubundan Fetullah Gülen'e "Hoca Efendi" diye diz çökmüş, başını kapatmış yanında saygıdan, bir tane gruptan resmini gösterin, bir tane CHP'linin resmini gösterin, bir tanesini, deyin ki şunlar bunu yaptı. (CHP sıralarından alkışlar) Ama sizin grubunuzda onlarca var.

Değerli arkadaşlar yakışıyor mu bir sahte makbuz üzerinden... Ya, İnternette satılıyor, bu kadar ucuz, bu kadar basit olunamaz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, Birgül Güler Ayman söyledi be kardeşim. Ne diyorsun? Burada kürsüden söyledi ya.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - O, Birgül Ayman Güler'i bağlar, bizim partimizle ilgisi yok. Birgül Ayman Güler'in kendisine sor.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ne bağlar, ne alakası var ya? Bırakın Allah aşkına!

BAŞKAN - Sayın Bak...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Başkan Yardımcısıydı o zaman.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Şimdi, geliyorsunuz meseleyi 17-25 Aralık meselesine bağlıyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Neyi bağlar? "O, başkasını bağlar." diyorsun.

BAŞKAN - Sayın Bak...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yok muydu yolsuzluk, yok muydu hırsızlık? Yetim hakkı bakan çocuklarının kasasına, vatan evlatlarının hakkı bakan evlatlarının kasasına konulmadı mı, söylemeyecek miydik?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Hayret bir şey, konuşturmadınız kadını be!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Kendi ortağınız tezgâh kurmuş bize ne. Çalmasaydınız, çırpmasaydınız, yolsuzluk yapmasaydınız. Söylemeyecek miyiz?

BAŞKAN - Hakaret etmeyin birbirinize lütfen. İthamlarda da bulunmayın Sayın Erdoğdu, lütfen. Bir gruba ithamda bulunuyorsunuz...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yok Sayın Başkan, böyle bir göreviniz yok, benim fikrime karışamazsınız.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, neyi söylüyorsun ya?

BAŞKAN - Var, benim öyle bir yetkim var.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Öyle şey mi olur ya?

BAŞKAN - Tüzük'ü okuyun, benim yetkimin olup olmadığını görürsünüz. İthamda bulunmayın lütfen.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bakın, Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi burada. Bizler bu önergeleri...

BAŞKAN - Temiz bir dille konuşun.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sözümü kestiğiniz için umarım süremi uzatırsınız herhâlde.

BAŞKAN - O da benim takdirimde.

Buyurun.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - İnşallah takdir edersiniz.

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi burada. Bizler FETÖ derken, bizler terör örgütü derken, devleti teslim alıyor derken bizim üzerimize saldırarak gelip yok ettiğiniz araştırma önergeleri, gensorular burada. Bu kürsüde nasıl savunmalar yaptığınızı biliyoruz, ayıptır ya! Yaptığınız ayıptır arkadaşlar! Kozmik odaya nasıl girildiğini biliyorsunuz değil mi? Millî sırlarımızın çıkması...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Kim verdi talimatı? Sayın Recep Tayyip Erdoğan verdi arkadaşlar. Onun için rica ediyorum, bizim...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, ne alakası var, nereden çıkartıyorsun be?

BAŞKAN - Sayın Bak, lütfen...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yahu, Genelkurmay Başkanı söyledi, nereden çıkaracağım be! Aklına gelmeden bağırıyorsun.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Konuşma be!

BAŞKAN - Sayın Bak...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Genelkurmay Başkanı söyledi.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ne diyorsun sen be? Bilmeden şey yapıyorsun!

BAŞKAN - Sayın Bak...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yahu, Genelkurmay Başkanı söyledi...

BAŞKAN - Sayın Erdoğdu, teşekkür ederim.