Konu:Buğday hasadına başlanmasına rağmen buğday fiyatlarının hâlâ açıklanmadığına ve buğday alımı yapan ofislerin hâlâ kapalı olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:98
Tarih:30/05/2017


Buğday hasadına başlanmasına rağmen buğday fiyatlarının hâlâ açıklanmadığına ve buğday alımı yapan ofislerin hâlâ kapalı olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİROL ERTEM (Hatay) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına soruyorum: Dünyada tarım ürünlerinin taban fiyatı bir yıl önceden açıklanmaktadır. Buna bağlı olarak çiftçi hangi ürünü veya ürünleri ekeceğine karar vermektedir. Ama, ülkemizde Amik Ovası'nda buğday hasadına başlanmasına rağmen buğday fiyatları hâlâ açıklanmamış olup, buğday alımı yapan devlete bağlı kuruluş olan ofisler hâlâ kapalıdır.

Ayrıca, buğdaya kilo başına verilen 5 kuruşluk destekleme de Hükûmetin çiftçiye olan bakış açısının ne kadar ciddiyetsiz olduğunun en büyük göstergesidir.

Ne yazık ki amaç, Hükûmetin kendi yandaşları olan tüccarlara çiftçiyi peşkeş çektirmekten başka bir şey değildir. Tarım Bakanlığını bu konuda uyarıp -buğday üreticilerini daha fazla rencide etmeden- göreve davet ediyorum.

Ayrıca, tüccarlarla dirsek temasında olup da çiftçileri öteleyen Sayın Orhan Karasayar'ın da dikkatine özellikle sunuyorum.

Teşekkür ediyorum.