Konu:İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:96
Tarih:24/05/2017


İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize çok teşekkür ederim.

Şimdi, Sayın Bakan biraz önce o iki insan için "terörist" dedi. Bu iki insan 2012'den beri eğer teröristse niye sokakta geziyor, İçişleri Bakanına sormak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, bu insanlar ne zaman terörist oldu biliyor musunuz, ne zaman terörist oldu? Sokağa çıkıp AKP'nin foyasını, AKP'nin gerçek yüzünü dünyaya duyurunca terörist oldu. Sizin façanızı bozdu, sizin maskenizi indirdi. Sizin geçmişte "terörist" dediklerinize bakınca insan hayret ediyor. Bakın, geçmişte İlker Başbuğ'a "terörist" diyen sizlersiniz, Hanefi Avcı'ya "terörist" diyen sizlersiniz, Mehmet Haberal'a, Mustafa Balbay'a, Tuncay Özkan'a "terörist" diyen sizlersiniz ve onlar çıkınca "Bizi kandırdılar, bize kumpas kurdular." diyen, utanmadan diyen yine sizlersiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, bakın, bu insanlar ekmeklerinden edildikleri için eylem yapıyorlar. Ne diyorlar? "Suçumuz varsa, teröristsek cezaevine atın." Haklarında bir soruşturma yok, bir yargı kararı yok, ne zaman tutuklandılar Sayın Bakan? Açlık grevine başladılar, dünyada herkes Türkiye'nin gerçek yüzünü, Türkiye'nin değil, AKP'nin faşizminin gerçek yüzünü gördü, o gün tutukladınız. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, zaman zaman 16 Nisan öncesinde de söylediniz, bizi, muhalefeti, 16 Nisan ruhunu terörle işbirliği yapmakla suçladınız, FETÖ'yle işbirliği yapmakla suçladınız. Söylüyorum bir kez daha burada: Bu FETÖ popçuda var, topçuda var, baklavacıda var, börekçide var. Nerede yok?

HAMZA DAĞ (İzmir) - CHP'de yok!

LEVENT GÖK (Ankara) - AKP'de yok!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Nerede yok? AKP grubunda, milletvekillerinde. Buna güleriz, güleriz. Hodri meydan! Hodri meydan! Kim Fetullah'ın önünde önünü iliklemiş? Kim başını bağlamış? (CHP sıralarından alkışlar) Kim önünde eğilmiş? Kim sofrasında oturmuş? Hodri meydan!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAMZA DAĞ (İzmir) - Kendi partine bak sen.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Yüreğiniz varsa fakir fukara çocuklarını işten atmak yerine gelin siyasette kimler onunla kucak kucağa oturmuş, kimler el ele vermiş, kimler parsel parsel parsellemiş hodri meydan araştıralım. (CHP sıralarından alkışlar)