Konu:İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:96
Tarih:24/05/2017


İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz evvel bu başörtüsü konusu tekrar gündeme geldi de. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Şu anda arkadaşlarımızın sahipleniyor olması gerçekten mutluluk verici ancak 2 Mayısta yaşananları biliyoruz, sonra yaşananları biliyoruz. Hatta, 2 Mayıs 2017'de ben 2 Mayıs 1999 Merve Kavakçı hadisesini anlatırken bu kürsüde tekrar bir had bildirmeye maruz kalmıştım. Onun için, lütfen bize başörtüsü savunuculuğu yapmayın, hiç inandırıcılığı yok. (CHP sıralarından gürültüler)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Nazlı Hanım nerede, Nazlı Hanım? O gün Nazlı Hanım savundu sadece Merve Hanımı.

RAVZA KAVAKCI KAN (Devamla) - Demin bahsedilen, sayın milletvekilimizin bahsettiği bir mülakata hukukçu olsam ben giremezdim bile. Daha 2015'te bizler bu Meclise girip yemin edebildik. Ayıptır, yazıktır, günahtır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Teşekkür ederim Sayın Başkan.