Konu:Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:93
Tarih:17/05/2017


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Sayın milletvekilleri, 475 sıra sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

16 Nisanda gerçekleşen referandum sonuçları neticesinde gerek yerli gerekse yabancı yatırımcı ve üretici fevkalade rahatlamış durumda. Tüketici güveni 16 Nisandan sonra artmaya başladı. Borsa İstanbul o günden bu yana, bugün de dâhil olmak üzere çok yüksek seviyelerde kapanışlar gösterdi ve tarihî rekorlar kırmaya başladı. Dolar bugün 3,50-3,60 arasında 3,55 seviyesinde rahat bir noktaya geldi, aşağı yönlü bir eğilim içerisinde. Ekonomik istikrarı kalıcı kılacak olan siyasi istikrara Anayasa değişikliğinin halk tarafından kabul edilmesiyle önemli bir adım atılmış oldu. Hükûmetimizin ekonomiyi canlandırmak için attığı adımlar ve küresel piyasalarda bilhassa dolar aleyhine esen rüzgâr bununla birlikte yerli ve yabancıyı yatırımcıyı da rahatlattı. Tüketici Güven Endeksi nisanda yüzde 5,1'e yükseldi. Üreticinin ve tüketicinin güveninin artması ekonomi için son derece önemli. Güven artışı üretimin önünü açıyor. Hane halkının maddi durumunda iyileşme olacağına ilişkin beklenti ve işsiz sayısındaki düşüşteki beklenti oranı da yükselmiş durumda.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ama düşmedi.

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Devamla) - Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliği içerisinde 1 milyona yakın yeni istihdam sağlanmış olması da çok önemli bir gelişme.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - İmalat sanayisinde ne kadar?

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Devamla) - Tasarruf Etme İhtimali Endeksi de yüzde 26'nın üzerinde artış gösterdi.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - İmalat sanayisinde artış yok, hiç artış yok.

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Devamla) - Beyaz eşya satışları ÖTV'nin sınırlandırılmasının etkisiyle de yüzde 40'tan fazla artış göstermiş durumda. Yine, kapasite kullanım oranları imalat sanayisinde üretimin arttığını gösteriyor. Nisan ayında yüzde 78,4'le kapasite kullanım oranında bir artış söz konusu. Bu oran yılın ilk dört ayının en yüksek kapasite kullanım oranıdır. Kısacası Türkiye ekonomisi bakımından "büyüme dinamikleri" diyebileceğimiz verilerin hemen hemen tamamında umut verici gelişmeler var.

Moody's'in siyasetin Türkiye'deki işletmeleri ve tüketicileri etkilemeye devam edeceğini ifade eden açıklaması negatif bir algı oluşturma gayretinde olsa da Avrupa Birliğinin çeşitli bölümleri Türkiye'deki büyüme tahminlerini revize etmeye başladı. Yüzde 2,8'den yüzde 3'lere, 3,2'lere doğru çıkarılan büyüme revizeleri gelmeye başladı. Avrupa Birliği Komisyonunun 2017 Bahar Ekonomik Tahminler Raporu'nda ayrıca Türkiye'de siyasi ve politik belirsizliklerin bu yıl düşmesinin beklendiği, bu durumun güveni artıracağı, yatırımların ve hane halkı tüketiminin yükseleceği de yer almış durumda. Türkiye'de istihdam artışının 2018 yılında daha da artmasının beklendiği, risk ölçümlerinde Türk bankalarının sağlam durumda olduğu, bunun iç yatırımlara olumlu katkı sağlayacağı da yine Avrupa Birliği Raporu'nda ifade edildi.

Tüm bunların yanında, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, bazı nedenlerle ekonomideki yavaşlamayı azaltmak ve yeni bir dinamik sağlamak üzere veya kimi vatandaşlarımızın bu nedenlerle kamuya olan borçlarını ödeme sıkıntısı yaşadıkları göz önüne alınarak vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarını yapılandırmak amacıyla bugün bu görüşmekte olduğumuz teklif hazırlanmış durumda. Bu kanun teklifiyle gözetilen temel amaç, vatandaşlarımızın 1 Temmuz 2016 ve 31 Mart 2017 tarihleri arasında -bakın, tarihe dikkatinizi çekiyorum, önemli bir süreç yaşadı Türkiye bu tarihte- oluşan vergi, prim ve benzeri borçlarını ödeyebilmek amacıyla Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediye ve il özel idarelerine olan borçlarını yapılandırmak, böylelikle ekonomik faaliyetlerine devam etme imkânına kavuşmalarını sağlamak, özellikle altını çizmek isterim ki bunları sağlarken de bu borçları yeniden yapılandırmaktır esas olan. Bu, kesinlikle bir af değildir. Birçok hatibin konuşmasında bahsettiği "af" kelimesi borcun anasının sanki affedildiği şeklinde bir algı oluşturuyor. Bu, bir af değildir; borç oranı yeniden yapılandırılarak belli bir disiplin içerisinde tekrar yeniden tahsil edilecek.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Borcun silinmesi...

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Devamla) - Alacak asıllarına uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi alacaklar ÜFE oranları esas alınarak yeniden yapılandırılıyor. Alınan ekonomik tedbirler çerçevesinde yer alan yapısal bir düzenlemedir. Bu, ekonomiyi canlandırma hamlesidir. Daha önce alınan ekonomik tedbirler bu yılın başından itibaren meyvesini vermiş, yıla ihracat rekoruyla başlamıştık. İhracatta iyileşme devam ediyor. KOBİ'lerin, büyük işletmelerin ve ihracatçıların nakit sıkıntılarını gidermek için hazine garantili 250 milyar liraya kadar ek kredi hacmi oluşturulması, ihracatta teminatların artırılması, imalat sanayisinde yeni yatırımlara olan devlet katkısının artışı, işverenlerin 2017'nin ilk üç ayındaki SSK primlerinin ekim, kasım, aralık aylarına faizsiz olarak ertelenmesi, işsizliğin önüne geçmek için başlatılan istihdam seferberliği gibi başlıkların her biri Türkiye'nin büyümesi, ekonomik istikrarın kalıcı hâle gelmesi için alınan ekonomik tedbirlerdir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Fabrikalar niye kapanıyor?

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Devamla) - Yalnızca Kredi Garanti Fonu'yla bugüne kadar 160 milyar liralık kredi kefaleti sağlanmış ve 225.358 firmamıza kefalet desteği verilmiştir. Bunun büyümeye yapacağı pozitif etki önümüzdeki aylarda görülecektir.

Türkiye esasen son derece zor bir dönemi geride bırakmıştır. Bu dönemin minimum hasarla geride bırakılmış olması Türkiye ekonomisinin ne kadar dirençli olduğunu, ekonomimizin sağlam temeller üzerinde yükseldiğini de gözler önüne koymuştur.

Siyasi istikrarı kalıcı kılacak, temsilde adalet odaklı yeni sistemle Türkiye'nin önünün açılacağına, Türkiye'nin büyüme hikâyesinin hızına hız katacağına ben yürekten inanıyorum.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırıldığı bu kanun teklifinde 31 Mart 2017 öncesi gümrük vergileri ile cezaları, sigorta ve sosyal güvenlik destek primleri ile faiz, ceza ve zamları yer almakta. Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlular da bu durumdan yararlanabilecek. Ancak önceki yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları da bu kapsamın dışında kalacak.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bu adamlar niye borçlarını ödemiyor, merak ettin mi hiç?

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Devamla) - Tasfiye hâlindeki Türkiye Emlak Bankasının yeniden yeni bir teklifle bankacılık faaliyetlerine başlaması da bu teklifin içerisinde yer alıyor.

Ayrıca 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılması durumunda ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi, zam, faiz ve cezalarının tahsilinden de vazgeçilmesi yine bu teklifin içerisinde yer alıyor.

Bu yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımıza 30 Haziran 2017 günü sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini buradan hatırlatıyor, kanunun ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koçer.