Konu:Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:90
Tarih:10/05/2017


Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle tüm İslam âleminin Berat kandilini kutluyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Çok uzun süre önce değil, öğrencilerle ilgili, barınmayla ilgili, yurtlarla ilgili çok büyük sorunlar yaşadık; Karaman'da yaşadık, Aladağ'da yaşadık, İzmir'de yaşadık, kimi basına yansıdı, kimi yansımadı. Aynı zamanda şunu biliyoruz ki bir ülkede devlet, çocukların eğitimini, barınmasını, korunmasını sağlamak zorunda; bu, devletin asli görevlerinden ve sorumluluğu dâhilinde. Burada denetim de son derece önemli. Geçmişte yaşanan tecavüz hadiselerinde, yangında, bütün olaylarda hep şunu söyledik, dedik ki: "Ortaokul düzeyinde gerçek ve tüzel kişiler yurt açamazlar." Sadece devletin açması gerektiğini ifade ettik. Açmışlar ise de bunların illegal olduğunu söyledik ama bugün geldik, illegal dediğimiz uygulamaları legal hâle getirecek yönetmelik hazırlandı ve yayımlandı. Biz bunun son derece yanlış olduğunu söylemek istiyoruz, her zaman da söyledik ve söylemeye devam edeceğiz.

Şimdi, yönetmeliğe bakarsak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Özel Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle artık ortaokul öğrencileri için de özel yurt açılabiliyor. Bu yeni yönetmelik, birçok sorunun yaşandığı ortaokul öğrencileri için yasal olmayan özel öğrenci yurdu ve pansiyonları yasallaştırmış oluyor değerli vekiller. Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki öğrenci yurdu açma, işletme usul ve esasları Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'yle düzenlenmişti ancak ardından 6/5/2017 yani birkaç gün önceki tarihli gazetede yayımlanarak Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'yle tekrar yeni bir düzenleme yapıldı ve değiştirildi. Yayımlanan bu yönetmelikle 2004 tarihli Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği de maalesef yürürlüktün kaldırılmış oldu. Buna göre, gerçek ve tüzel kişilere ortaokul düzeyinde yurt açma izni veriliyor. Ayrıntısına baktığınızda özel yurtların açılması için en az 40, pansiyon için 30, apart ve stüdyo daire için 10 öğrenci şartı getiriliyor.

Şimdi, buraya dikkat çekmek istiyorum: "Kurumlarda geçici barınma" adı altında ortaöğretim kurumlarında yükseköğretim öğrencilerinin, yükseköğretim yurtlarında ortaöğretim öğrencilerinin barınmalarına da izin veriliyor ki sayın vekiller, bu, çok yanlış, pedagojik açıdan da son derece zararları olan bir uygulama.

Yine, "Kurumların denetimi il millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında şube müdürü ve resmî ortaöğretim kurumu müdürü tarafından yapılacak." deniyor. Yani, burada aslında müfettişlerin denetim yetkisi de saklı tutuluyor.

Gerçek ve tüzel kişilere ortaokul düzeyinde yurt açma izni verilmesi zaten doğru değil. Telafisi mümkün olmayan zararları geçmişte de gördük, bundan sonra da görebiliriz; bunu belirtmek istiyorum. Ortaokul düzeyinde açılacak yurtlar mutlaka Millî Eğitim Bakanlığı tarafından işletilmeli ve denetlenmeli. Bunun yanı sıra, "Bu kurumları denetlemesi gereken maarif müfettişlerinin denetim hakkı saklı tutulur." diyor ama maarif müfettişlerinin denetlemediği kurumlarda siyasi yandaşlık ön plana çıkabilir, istismar vakalarının da üstü çok rahat örtülebilir.

Ayrıca, gerçek ve tüzel kişilere yurt, pansiyon açmanın yanı sıra bir de 10 öğrenciyle apart ve stüdyo açma yetkisi veriyorsunuz. Bunun anlamı, bir apartman dairesi kiralayan tüm gerçek ve tüzel kişiler bu evleri açabilecek, istismar vakaları bu tür kurumlarda artacak. Karaman'da, Aladağ'da, İzmir'de yaşanan olaylar tüm kamuoyunun vicdanını sızlatmıştı, bunları burada defalarca söyledik, ifade ettik. Zaten Millî Eğitim Bakanlığı, şu anda ortaokul öğrencilerinin sadece yüzde 1'ine hizmet verebiliyor yurt anlamında, barınma anlamında, nedense bütün yatılı ilköğretim bölge okullarını da kapatıyor; yüzde 37,6'ya indi, 67 oranında bir azalma söz konusu. Yani, bunun anlamını bilmek gerçekten mümkün değil, neden böyle yapıldığını gerçekten anlamak mümkün değil.

Tabii ki, yurtlar siyaset yuvası hâline geldi, burada amaç belli. Biz sürekli "Devlet yurtları yapsın." derken, "Hayır devlet yapmayacak, vakıflara bırakacağız." şeklinde bir diretme söz konusu. O zaman amaç, çocuklara barınma sağlamak değil de, çocukları siyaseten şekillendirmek mi? Eğer barınma sağlamak amaç olsaydı çocukların maksimum yararı dikkate alınırdı ve uygulama bu şekilde devam etmezdi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen siz de bir dakikada.

Buyurun.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Buraya dikkat çekmek istiyorum: Yaşanan kötü olayların tekrar devam etmesini anneler olarak, babalar olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak hiç kimse arzu etmez. Bu nedenle buradaki tehlikeyi görmek lazım. Biz bunlara, bu yurtlara illegal derken şimdi bunları legal yapmak gerçek durum, fiilî durum hikâyesidir ve bunun da yanlış olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Teşekkürler. (CHP sıralarından alkışlar)