Konu:Meclis Çalışmalarında Anayasa Ve İç Tüzük'ün Esas Alındığına, Gelen Bir Tezkereyi Okumak Durumunda Olduklarına Ve Gazi Mustafa Kemal'le İlgili Mesnetsiz İthamları Ve Hakaretleri Kınadıklarına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:89
Tarih:09/05/2017


Meclis çalışmalarında Anayasa ve İç Tüzük'ün esas alındığına, gelen bir tezkereyi okumak durumunda olduklarına ve Gazi Mustafa Kemal'le ilgili mesnetsiz ithamları ve hakaretleri kınadıklarına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tabii ki biz Meclisi yönetirken de Meclis çalışmalarımızda da Anayasa ve İç Tüzük'ü esas almak durumundayız. Dolayısıyla Anayasa ve İç Tüzük'ün gereklerini yerine getirmek durumundayız.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Hangi Anayasa?

AHMET YILDIRIM (Muş) - Cemil Çiçek almıyor muydu?

LEYLA BİRLİK (Şırnak) - Anayasa mı kalmış, Anayasa var mı? Anayasa sizin tarafsızlığınızı öngörüyor Başkan

BAŞKAN - Burada, malum, dokunulmazlıklarla ilgili, 376 milletvekilinin, her üç siyasi partiden de milletvekillerinin oylarıyla, sadece belli bir gruba ait değil, 154 milletvekilinin 810 fezlekesine yönelik olarak dokunulmazlığı kaldırılmış.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Kime ait? Başka hangi gruba yaptınız? Hangi gruba yaptınız başka?

BAŞKAN - Tamamlayayım lütfen, tamamlayayım...

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Niye sürekli biz tutuklandık madem öyle?

BAŞKAN - Tamamlayayım...

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Bir gün siz de gözaltına alının da görelim tarafsızlığı ve haksızlığı.

BAŞKAN - Dolayısıyla, burada, dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra, tabii, ilgili yargı makamlarının işleyişine bizim yapabileceğimiz hiçbir durum söz konusu olamaz...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Hangi yargı? Hangi yargıdan bahsediyorsunuz ya! O yargıyı esir aldınız. Hangi yargı?

LEYLA BİRLİK (Şırnak) - Yargı mı kaldı? Bu ülkede yargı mı var?

BAŞKAN - ...ve burada da Anayasa'nın 76 ve 84'üncü maddeleri çok açık, buraya gelen bir tezkereyi bir şekilde bizim okumak durumunda olduğumuzu sizler biliyorsunuz.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Değilsiniz, değilsiniz. Birazcık vicdanlı olun, vicdanlı!

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Siz tarihe kara bir leke olarak düşeceksiniz.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Biraz vicdanınız var mı? Bu ülkenin barışına dair biraz vicdanlı mısınız?

BAŞKAN - Kemal Aktaş'la ilgili durum ve Sebahat Tuncel'le ilgili durum çok sıkça dile getiriliyor. Kemal Aktaş'la ilgili konu gündeme geldiğinde, biliyorsunuz ki o süreçte, özellikle yargı paketlerinden bir tanesi vardı...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Yeri geldiğinde demokrasi kahramanısınız, yeri geldiğinde böylesiniz.

BAŞKAN - ...ve suçun vasfını değiştiren esaslı bir değişiklik vardı. Dolayısıyla, o değişikliğe denk geldiği için o bekletildi, daha sonra da, malum, zaten suç olmaktan çıkmış oldu.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Demek ki günlük değişebiliyormuş, suç olmaktan çıkabiliyormuş.

BAŞKAN - Yine, Sebahat Tuncel'le ilgili Başbakanlık tezkeresi Meclise geldiğinde Meclis zaten tatil sürecindeydi ve ondan sonra Meclis hiç çalışmadı. Seçim dönemine girmişti, dolayısıyla Meclis Genel Kurulu çalışmadığı, tatilde olduğu için de o görüşülmedi, onu özellikle ifade etmek istiyorum.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Bu bir tutum, tutum.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bu utanç sizin yüzünüzde kalacak, bu utanç sizin üzerinizde kalacak. Bu utancı bir grubun üstüne yüklüyorlar.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Meclis tatiliyle alakası yok, bu bir tutumdur Sayın Başkan.

BAŞKAN - Yine, değerli arkadaşlar, tabii ki Meclisimizin kurucu Genel Başkanı, kurucu Başkanı ve istiklal mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'le ilgili, sizlerin de ifade ettiği gibi, haksız, mesnetsiz bu tür ithamları, hakarete varan söylemleri asla ve asla kabul etmediğimizi, kınadığımızı da buradan ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.