Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:87
Tarih:03/05/2017


İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Konuşmamda altını ısrarla çizdiğim noktaları hatırlatıyorum. Devlete düşen hukuku işletmektir, suçlu ile suçsuzu net olarak ayırmaktır. "Kurunun yanında yaş da yanar." düşüncesi hukuk devletinde olmaz. Kuru ile yaşı ayırmak, işte hukuk devleti dediğin budur. Benim söylediğim bunlardı.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Bu söylediklerine itiraz etmiyorum, buna bir itirazımız yok.

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - O zaman bunu söyleyeceksin.