Konu:Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin Usul Görüşmesi Münasebetiyle Konuşması Üzerine Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:11/01/2017


Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin usul görüşmesi münasebetiyle konuşması üzerine açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Buradaki konuşmayı aktardı Sayın Hakverdi ve şahsıma da sataştığı için burada bana da cevap hakkı doğdu.

Sayın Hakverdi, elini vicdanına koy...

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) - Eyvallah!

BAŞKAN - "Burada ben, her ne kadar siz yönetiyorsanız da partimin baskısı altında kendimi hissediyorum, partim beni zorluyor.", bunu dediniz mi, demediniz mi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Dedin mi, demedin mi? Dedin mi, demedin mi? Hadi buyur! Hadi buyur!

BAŞKAN - Vicdanına koy elini, dedin mi, demedin mi? Devamında... (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) - Kesinlikle böyle söylemedim! Kesinlikle böyle söylemedim!

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) - Namus ne oldu, namus!

BAŞKAN - Bakın, ben bunları söylemeyecektim ama çok haksız ifadeler kullandınız.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Yuh! Yuh sana!

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) - Kesinlikle böyle söylemedim!

BAŞKAN - Otur, otur yerine, otur, ben konuşuyorum! Otur! Otur yerine! (CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) - Cevap istiyorsunuz, buyurun o zaman.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, 161'i uygulayın! Sayın Başkan, lütfen 161'i uygulayın!

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan, nasıl emir böyle ya! Nasıl bir emir bu ya!

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Kimsin sen!

BAŞKAN - Bakın, bana o kadar ağır hakarette bulunacaksınız, haksız bir şekilde hakarette bulunacaksınız...

LEVENT GÖK (Ankara) - Orası emir verme yeri değildir öyle! Usulsüzlük yapma yeri değil orası öyle! Sahte oy pusulası kullandırıp onu koru, bunu koru!

BAŞKAN - Siz bana "Partimin baskısı altındayım, siz de anlarsınız, bir grubun mensubuyum. Burada ben şerh mi atayım, imzadan mı imtina edeyim?" dediniz.

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) - Ne oldu namus, ne oldu! Hani namus!

BAŞKAN - Ben de şunu söyledim: "Şerhin hukuken yok sayıldığına bu Genel Kurul karar verdi."

LEVENT GÖK (Ankara) - Dediniz mi, demediniz mi?

BAŞKAN - Dolayısıyla "Ben o zaman imzadan imtina edeyim, Meclis Başkanına da niçin imzadan imtina ettiğimi ifade edeyim." dediniz.

Şimdi, bakın, değerli arkadaşlar, bir şeyi doğru koyalım, burada ben olduğum müddetçe senin partin seni yönetemez burada, burada burayı ben yönetirim, Meclis Başkan Vekili yönetir, bunu bileceksin. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Meclis Başkan Vekili yönetir ve burada Meclis Başkan Vekili söz vermeden ne şerh yazabilirsin ne konuşma hakkın vardır.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - "Otur yerine!" ne demek?

BAŞKAN - Herkes hakkını, hukukunu bilecek. Herkes hakkını, hukukunu bilecek.

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) - Siz de bileceksiniz!

LEVENT GÖK (Ankara) - Siz de bileceksiniz hakkınızı!

BAŞKAN - Bakın, değerli arkadaşlar, burada...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Bir saniye, ben tamamlayayım Sayın Elitaş çünkü çok haksız bir şekilde...

Sayın Hakverdi, ben bunlara girmeyecektim. Etik olarak da doğru bulmuyorum ama az önce haddinizi de aşarak, hakaretvari bir türlü...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hakaret, "vari" değil, hakaret!

BAŞKAN - ...bir şekilde Meclis Başkan Vekilini tahkir ettiniz, bunu yapmayacaktınız, bunu yapmayacaktınız. (CHP sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Ben İç Tüzük'ü uyguluyorum ve bundan sonraki süreçte de bu İç Tüzük ne derse yine onu uygulayacağım ama arada ilişkilerimiz, kardeşlik hukukumuz, burayı yönetirken birlikte hukukumuz, konuşmalarımız, özel şeyler de konuşulabilir ama ne olursunuz, kalkın, doğruyu konuşun ya da hiç konuşmayın, vatandaş sizi doğru bilsin bari, hiç konuşmayın daha iyi! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)