Konu:Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Odasında Kamera Bulunduğu İddiasıyla İlgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Ve Emniyet Tarafından Gerekli İnceleme Ve Soruşturmanın Başlatıldığına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:19
Tarih:10/11/2016


Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın odasında kamera bulunduğu iddiasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Emniyet tarafından gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, az önce Sayın Akçay'ın dile getirdiği, hakikaten bizim de önemsediğimiz iddiayla ilgili biz gerekli yerlere de girişimlerde bulunduk Meclis Başkanlığı olarak. Dile getirilen iddia, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı'nın odasında bulunan kamera konusundaki iddia bugün itibarıyla zannediyorum intikal ettirilmiş sizler tarafından bir dilekçeyle. Haberdar olur olmaz gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gerekse Emniyet birimi tarafından ivedi olarak konunun idari, teknik ve adli açıdan açıklığa kavuşturulması adına gerekli inceleme, soruşturma başlatıldığı; inceleme tamamlandığında da konu hakkında ayrıca ilgili muhatapları nezdinde ayrıntılı bilgilendirmenin yapılacağı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. O bilgiyi sizinle paylaşmak istedim ve bunun takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum.

Teşekkür ediyorum.