Konu:Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ve Meclis Grubu Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:85
Tarih:23/04/2017


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü idrak ederken böyle bir tartışmanın içinde olmayı arzu etmezdik. Ancak bazı doğruların bilinmesi adına söz aldım.

Bir kere, Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanı yardımcısının vekâlet etmesini demokratik bulmadığını ifade ediyor.

LEVENT GÖK (Ankara) - Atamayla gelmesini, atamayla gelmesini Sayın Başbakan.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Arkadaşlar, bu, hâlihazırdaki bizim Anayasa'mızda da mevcuttur. Şöyle, canlı örneğini söylüyorum: Sayın Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değildi ve Başbakana vekâlet etti. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LEVENT GÖK (Ankara) - Biz Cumhurbaşkanından bahsediyoruz Sayın Başbakan.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Başbakana vekâlet etti, seçilmemişti, milletvekili değildi, vekâlet etti.

NECATİ YILMAZ (Ankara) - Meclisten güvenoyu aldı.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bizim Anayasa'mızda, bakanların Meclis dışından olabileceği gibi Meclisten de atanacağına dair açık hüküm vardır.

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) - Siz yürütmenin başı mısınız tek başınıza?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Vekâlet, meşruiyet aslında Cumhurbaşkanının seçilmesiyle oluşmuştur.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - O güvenoyuyla geldi, güvenoyuyla.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Yürütme görevini yapan Cumhurbaşkanı, vekâletini istediği çalışma arkadaşlarından birine verebilir. Yeni değişiklikte bu da Cumhurbaşkanı yardımcısıdır.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - Arkanızda ne yazıyor bakın Sayın Başbakan.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - O, "Millî egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.", Cumhurbaşkanını seçen de millettir, millet. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

İkinci düzeltmek istediğim husus, Meclisin feshedilmesi meselesidir. Dilimizde tüy bitti, kampanya boyunca, böyle bir şeyin olmadığını, karşılıklı Meclis seçimlerini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenilemek meselesi olduğunu anlattık. Bu, bu kadar açıktır. Bu Meclis iki sefer feshedilmiştir; bir, 1960'ta, bir de 1980'de. 15 Temmuzda da feshetmeye çalıştılar, derslerini aldılar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü millî irade onlara geçit vermedi.

Şimdi, mesele bu kadar açıkken görüyorum ki Sayın Genel Başkan hâlâ 16 Nisanın öncesinde. 16 Nisan oldu, halk oylaması yapıldı ve milletimiz yeni sistem değişikliğini kabul etti. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bundan sonra önümüze bakmamız lazım, geleceğe bakmamız lazım; ülkemizi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak düzenlemeleri ve çalışmaları bu yüce çatı altında hep beraber gerçekleştirmemiz lazım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan.