Konu:Yüksek Bir Katılımla Yapılan Halk Oylamasında Oy Veren Bütün Vatandaşlara Şükranlarını Sunduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:84
Tarih:18/04/2017


Yüksek bir katılımla yapılan halk oylamasında oy veren bütün vatandaşlara şükranlarını sunduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Çok teşekkür ederim.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; öncelikle, Kıymetli Başkanım, tekrar geçmiş olsun.

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Sizi aramızda görmek büyük bir şeref, mutluluk bizler için.

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Efendim, halk oylamasında muhteşem bir katılımla, yüzde 85 gibi bir oranla gelip oy veren bütün vatandaşlarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum ve buradaki kıymetli milletvekillerimizden de şöyle bir ricam var: Bizler milletin vekilleri olarak, oy veren vatandaşlarımızı, gelip de halk oylamasında vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmiş olan kıymetli vatandaşlarımızı rencide edecek şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Onlar ki 15 Temmuzda dimdik tankların önünde durdular, bizlerden en büyük saygıyı hak ediyorlar. Onlara layık olalım lütfen.

Hürmetler arz ederim.