Konu:Başkanlığın, Maddenin Geri Çekilmesi İşleminde Hükûmetin Ya Da Komisyonun Talebiyle Bağlı Olduğuna Ve 438 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın Geçici 1'inci Maddesi Üzerinde Verilen Önergenin Af Kapsamında Değerlendirilmemesinin Geçmiş Uygulamalarla Uyumlu Olduğuna İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:22/11/2016


Başkanlığın, maddenin geri çekilmesi işleminde Hükûmetin ya da Komisyonun talebiyle bağlı olduğuna ve 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın geçici 1'inci maddesi üzerinde verilen önergenin af kapsamında değerlendirilmemesinin geçmiş uygulamalarla uyumlu olduğuna ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Tabii ki söz konusu itiraza konu kanun tasarısı ve ilgili madde Genel Kurul tarafından görüşülüp kabul edilmiştir.

Biraz önce bilgiye sunulan Hükûmetin talebiyle de itiraza konu madde Komisyona geri çekilmiştir. İç Tüzük maddelerine göre Başkanlığın bir önergeyi veya bir maddeyi Anayasa'ya aykırılığı sebebiyle geri çekmesi veya yok sayması mümkün değildir.

Bilindiği üzere, usule ilişkin aykırılık iddiaları ile Anayasa'ya aykırılık iddialarını değerlendirme görev ve yetkisini haiz makam ilgili komisyon ile Genel Kurulun bizatihi kendisidir veya başvuru yapılması hâlinde çıktıktan sonra, Anayasa Mahkemesidir.

Başkanlığımızın, komisyonun ve Genel Kurulun bir kararını resen Anayasa'ya aykırılık ve benzeri bir sebeple değerlendirme yetkisi veya bu sebeple tasarının işlemlerini devam ettirmeme yetkisi bulunmamaktadır.

İlgili madde Komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurula gelince zaten bir nevi tekririmüzakere gibi üzerinde görüşmeler yeniden yapılacak. O dönemde de bu değerlendirmeler tekrar yapılacaktır diyorum.

Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum.