Konu:Anayasa Değişikliği Teklifiyle Cumhurbaşkanının Tek Başına Millî Güvenlik Politikalarını Belirlemesi Yetkisine Sahip Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:83
Tarih:16/03/2017


Anayasa değişikliği teklifiyle Cumhurbaşkanının tek başına millî güvenlik politikalarını belirlemesi yetkisine sahip olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Teşekkür ederim.

Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına sormak istiyorum: Getirilen Anayasa teklifiyle "Cumhurbaşkanı tek başına millî güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır." şeklinde bir yetki getirilmekte. Bunun anlamı, iç düşman ve dış düşman tanımını tek başına yapmasıdır, içerideki siyasi partileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, dernekleri de terörist örgüt olarak tanımlayabilir; canının istediği şekilde, greve çıkan işçileri, barışçıl eylem yapan yurttaşları devlet düşmanı ilan edebilir, kolluk kuvvetlerine müdahale için gerekli talimatları doğrudan verebilir. Böyle bir yetkinin devletin en önemli kurumlarının temsil edildiği bir Millî Güvenlik Kurulundan alınıp tek kişiye hem de parti başkanına verilmesi demokrasiyi zedeleyecek bir yetki değil midir? İleride, bu yetki verilen kişi, kendi partisinin çıkarları doğrultusunda, partisini desteklemeyen bütün herkesi terörist ilan ederse ne yapacaksınız? CHP'li vekiller olarak soruyor ve...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağbaba.