Konu:Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Parlamenterler Forumu Türkiye Dönem Başkanlığına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:83
Tarih:16/03/2017


Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Parlamenterler Forumu Türkiye Dönem Başkanlığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Parlamenterler Forumu Türkiye Dönem Başkanlığı konusunda Gazi Meclisimize bilgi arz etmek istiyorum.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 12'nci Taraflar Konferansı (COP 12), 12-23 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşti. 2017 yılında yapılacak olan COP 13'e kadar Parlamenterler Forumu Başkanlığı Meclis Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Meclis Başkanımız asıl bu forumun Başkanıdır ancak bu çerçevede bizlere bu Başkanlık vazifesi ve çalışma grubu toplantılarını yürütme vazifesi verilmiştir. Parlamenterler Forumu'nun maksadı, arazi tahribatı, çölleşme konularında Meclisin farkındalığını ve arazi politikalarının etkinliğini artırmaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)