Konu:Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:80
Tarih:09/03/2017


Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şimdi, bakın, siz örnek verdiniz. Toplulaştırma olan alanlarda, kullanıcılarına bu toplulaştırma işlemi yapılmadan önce satılması yanlış olur zaten. Dolayısıyla, Maliye Bakanlığı olarak zaten yasal düzenlemeyi yaparken kullanıcılarına satışta hangi aşamalarda bu satışı yapacağımızı da kanunda düzenledik. Öbür türlü, toplulaştırma yapılmadan satarsan, toplulaştırma yapmaya kalktığında esas haksızlıklar o zaman olur. Ayrıca, burada ecrimisille bir yeri kullanmak hiçbir zaman için o kişiye doğrudan satın alma imkânı vermez. Sırf tarım arazileri için özel düzenleme yaptık ve dedik ki, ecrimisille kullanılan yerleri doğrudan alabilsinler.

Teşekkür ederim.