Konu:Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın 390 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 2'nci maddesi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:80
Tarih:09/03/2017


Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın 390 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 2'nci maddesi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani sayın vekilimizin konuşmalarını dinlerken hayrete düştüğümü ifade etmek zorundayım çünkü gerçekten, öncelikle çiftçilerimizin refahını artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve çiftçilerimize devlet bütçesinden daha fazla imkân sağlamak için olağanüstü gayretler sarf ettik ve bu anlamda da çok ciddi imkânları getirdik. Yani bugün ecrimisille bir tarım arazisini kullanan çiftçimize, doğrudan doğruya o tarım arazisini kiralama imkânı getirdik ve ucuza da kiralama imkânı getirdik. Burada vatandaşımıza dedik ki: "Doğru, eğer devlet desteklerinden yararlanmak istiyorsanız, herhangi bir şekilde ecrimisille kullanmak yerine, gelin, kullanıcısı olduğunuz tarım arazilerini size doğrudan kiralayalım." Bununla ilgili, Tarım Bakanlığıyla ortak düzenleme yaptık. Ayrıca, daha önemli bir şey söyleyeyim: 2/B Kanunu'nu 2011 yılında yaptığımızda, o dönemde, tarım arazilerini kullanan yani kullanıcısı olan, ecrimisil ödeyerek kullanıcısı olan çiftçilerimize de doğrudan doğruya bu tarım arazilerini 2/B koşullarında yani rayiç bedelin yüzde 36'sına kadar düşük bedelle alma imkânı da getirdik.

MUHARREM VARLI (Adana) - Ben de onu söylüyorum.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Beldeler ondan yararlanamıyor Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dolayısıyla, bütün bu düzenlemeleri yaptık. Gübrede, yemde KDV'yi sıfırladık, yem ve gübre maliyetleri düşsün diye.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Belde olan yerler o satın almadan yararlanamıyorlar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ama arkadaşlar bakın, orada da hep beraber, Mecliste, hatırlarsanız, bu konuşmaları yaparken dedik ki: Kırsalda yaşayan, kırsaldaki...

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Kırsalda zaten onlar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ama bir müsaade edin, ben size bir şey dedim mi? Bir müsaade edin.

Yani burada hep beraber, bu işin belde olursa, belediye olursa, büyükşehir olursa, tarım arazisi vasfındaki yerleri bu şekilde satarsak orada birtakım haksız, yanlış işler yaparız diye özellikle bundan uzak durduk. Dedik ki: "Sadece köy alanları içerisinde, belediye sınırları dışında olan yerleri tarım arazilerini kullananlara verelim." Bunu da hep beraber, gruplarla, partilerle konuşarak yaptık.

Onun için, bakın, çaba gösteriyoruz. Özellikle, çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız hazineye ait tarım arazilerini kullansınlar, kullanırken devlet onlardan düşük bedel alsın, kullandıkları yerleri devletten doğrudan ucuza satın alsınlar, devlet desteklerinden daha fazla yararlansınlar diyoruz. Üretim maliyetlerini aşağıya çekecek çok sayıda destek veriyoruz. Onun için burada herhangi bir şekilde, Maliye olarak özellikle, tarım arazilerinde ücretler veya fiyatlar yukarıya çekilsin diye bir gayretimiz asla yok yani bu konularda lütfen... Ben size daha detaylı bilgiler de vereyim. Yani, bu konuda gerçekten olağanüstü çalışmalar yaptık, olağanüstü düzenlemeler yaptık ve çiftçilere önemli imkânlar getirdik diyorum ve Meclisimize saygılar sunuyorum.