Konu:Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:79
Tarih:08/03/2017


Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce değerli milletvekilimiz Türkiye'de tarımsal gelişmenin olduğunu söyledi gübre meselesi üzerinden. Hani, evet, rakamlar üzerinden konuşulabilir ama birkaç gerçeği de ben paylaşmak isterim.

1) 2002 yılında Türkiye'de 4,5 milyon ton gübre satışı vardı; bunun yüzde 25-30'u ithaldi, yüzde 70-75'i yerliydi. Bugün, artık yüzde 80 ithal, yüzde 20 yerli. Böylece, artık, siz KDV'yi de sıfırlasanız gerçekçi bir destekleme yapmadığınız sürece daha ucuz gübre kullanma olanağınız yok; bu bir.

2) Yine, sayın milletvekili 2002 yılında 36 milyar TL'lik bir tarımsal gayrisafi millî hasıladan bahsetti "Şimdi, 147 milyar." dedi. Doğru ama 2002 yılında 3 milyon çiftçi vardı, borcu 3 milyardı; şimdi, 2,2 milyon çiftçi var, borcu 80 milyar ve sadece şunun cevabını istiyorum ben: Madem her şey güllük gülistanlık, Avrupa içerisinde en yüksek tarımsal hasılaya sahibiz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Yüksek sesle söyleyeceğim.

BAŞKAN - Tamamlayın, bir dakika da bizden olsun.

ORHAN SARIBAL (Bursa) - ...neden sürekli borç ertelemesi yapıyoruz? Bu kadar durumu iyi olan, gayrisafi tarımsal hasılası yüksek olan bir ülke neden çiftçinin borcunu sürekli erteleyerek sadece uçurumun boyunu uzatıyor, derinliğini artırıyor?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.