Konu:8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:79
Tarih:08/03/2017


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimiz; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum ama gündem dışı sözüme başlamadan evvel, kahraman Başkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kahramanı İsmail Kahraman Başkanıma çok geçmiş olsun dileklerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

15 Temmuz gecesinde Gazi Meclisimizi Fetullahçı terör örgütünün saldırılarına rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisini açık tutarak, millî iradenin yansıdığı Meclisi, sonuna kadar, Fetullahçı terör örgütüyle mücadele etmek üzere tüm parti gruplarını bir arada tutarak mücadelenin başaktörlerinden olan İsmail Başkanıma tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisine hoş geldiniz diyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Değerli Başkanım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında emekçi kadınlar günüdür. Tüm kadınların bugün sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, gelecek ve aydınlık yarınlar için yeni tohumları ekeceği günler olsun diye sözlerime başlamak istiyorum.

Çanakkale'den 15 Temmuza bütün şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimizi minnet ve şükranla anarken kadın kahramanlarımıza özel bir paragraf açmamız gerekmekte. Nene Hatunlardan Şerife Bacılara, Kara Fatmalardan Sabiha Bayatlara kadar, şehitlerimize, gazilerimize kadar birçok kadın kahramanımız var tarihimizde. 15 Temmuz gecesi milletin iradesini bombalamaya çalışanlara karşı 15 Temmuz saldırısında yüreklerini ortaya koyan bütün kadınlarımızı şükranla ve minnetle anıyorum.

Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Özellikle, kadınlarımızla alakalı neler yaptık diye bir dönüp bakmak isterim. On beş yıllık AK PARTİ iktidarı döneminde yapılan çok önemli düzenlemeler oldu. Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde yapmış olduğumuz değişiklikle kadınlara yönelik yapılan her türlü pozitif ayrımcılığa -ayrımcılık yapılmayacağına dair, eşitlik ilkesine aykırı olmayacağına- dair yapmış olduğumuz düzenleme bizim için çok önemli. Anayasa'da yapmış olduğumuz değişiklik, Türk Ceza Kanunu'nda yapmış olduğumuz değişiklik, Türk Medeni Kanunu'nda yapmış olduğumuz değişiklik, İş Kanunu'nda yapmış olduğumuz değişiklik kadınlarımız için çok önemli kazanımlar sağladı, kadının her yerdeki temsilini artırdı. Siyasetteki kadın temsili: 1924'te kadınların milletvekili seçildiği oran yüzde 4,1; bugün kadın temsilimizdeki erişmiş olduğumuz oran yüzde 14,5. Kadınların siyasetteki temsili kadar karar mekanizmalarında yer almalarını da gönülden arzu ettik. İstihdam başta olmak üzere her alanda kadınımızın var olmasını istedik ve bu vesileyle de kadınlarımızın istihdamını yüzde 33'e çıkardık. Eğitim her sorunun başı, çözülmesi gerekir dedik ve kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 100'lere çıkardık. Sağlık, kadınımız ve tüm toplumumuz için vazgeçilmezdir dedik, anne bebek ölüm oranlarını OECD ülkelerinin otuz beş yılda kavuştuğu rakama biz on beş yılda kavuşturduk. Sağlıkla ilgili yapmış olduğumuz her adım tüm dünya tarafından takdir edilmekte. Bununla beraber, kadınlarımızın özellikle temsildeki adaleti için yapmış olduğumuz çalışmalarda kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdire şayandır. Özellikle şiddetle mücadele konusunda vermiş olduğumuz mücadelede onun kararlı duruşu ve dirayetli duruşuyla çok önemli yasal düzenlemelere imza attık. Özellikle 6284 sayılı Yasa'nın çıkarılmasında... Aile içi şiddet başta olmak üzere, her türlü şiddete karşı durabilmek için çıkarmış olduğumuz yasalara uluslararası sözleşmeleri de ekledik. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, uluslararası sözleşmeler de -CEDAW'a atmış olduğumuz imzalar dâhil olmak üzere- bizim için çok önemliydi. Anayasa'nın 10'uncu maddesi, Anayasa'nın 90'ıncı maddesi, uluslararası hukukun iç hukukun üstünde olduğuna dair maddemiz bizim için çok önemliydi. Ve bu vesileyle de Meclisimizde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum.

Buyurun.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ...ilk kez kurduk ve o günden bugüne de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla, doğduğumuz andan itibaren var olan bütün haklarımız, kadın ve erkek fark etmeksizin Yüce Rabb'imin bize verdiği bütün haklar bu manada dünyada vuku bulmalı.

Biz, kadınlarımız için şunu söylüyoruz: Kadınlarımızın fıtratları erkeklerden farklıdır ama lütfen, fırsatlarımız eşit olsun diyorum. Kadınların fıtratları farklı, fırsatları eşit olsun diye hep birlikte çok büyük mücadele verdik, vermeye devam ediyoruz.

Ben Dünya Kadınlar Günü'nün barış, kardeşlik, sağlık, sıhhat, huzur içerisinde geçmesini ve tüm dünya kadınlarımızın sağlıklı günler içerisinde olmasını, savaşın olmadığı, barışın olduğu bir dünyayı temenni ediyorum ve yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Hanımefendi.