Konu:Toplam 397 Uluslararası Anlaşmanın Dışişleri Komisyonundan Geçtiğine Ve Bugün İtibarıyla 199 Tanesinin Onaylandığına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:76
Tarih:01/03/2017


Toplam 397 uluslararası anlaşmanın Dışişleri Komisyonundan geçtiğine ve bugün itibarıyla 199 tanesinin onaylandığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Sayın Başkanım, kıymetli milletvekilleri; şimdiye kadar Dışişleri Komisyonunda biz önceki dönemden kalan birçok kanunu da tekrar Dışişleri Komisyonundan geçirerek onayla, bütün milletvekillerinin desteğiyle, partilerin desteğiyle Meclisimize sunmuş bulunuyoruz. Toplam 397 tane uluslararası anlaşma Dışişleri Komisyonundan geçmiş, bugün itibarıyla 199 tanesini onaylamış bulunuyoruz; darısı geride kalanların başına.

Teşekkür ediyoruz.