Konu:Chp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:75
Tarih:28/02/2017


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CELALETTİN GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP Grubu önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum, heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlarken 27 Şubat 2011'de kaybettiğimiz Türk siyasetinin önemli simalarından rahmetli Erbakan Hoca'ya rahmet dileklerimi iletiyorum. 28 Şubatı görmeden bir gün önce Rahmetirahman'a kavuşan Erbakan Hoca, şüphe yok ki Müslüman ülkelerde Müslüman kimlikle nasıl siyaset yapılır, nasıl yönetime talip olunur hareketinin örnek liderlerinden birisiydi, Allah rahmet eylesin.

Gene sözlerimin başında 1992'de Ermeniler tarafından Hocalı'da katledilen masum insanlara Allah'tan rahmet diliyorum ve bir daha tüm mazlumların böyle saldırılara maruz kalmamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

Bugün 28 Şubat. Bu Mecliste 28 Şubatla ilgili konuşmalar yapıldı. Grup başkan vekilleri Türkiye'nin nasıl değiştiğini göstermesi adına 28 Şubat aleyhine konuştular. Bunun sevindirici olduğunu belirtmek istiyorum, bunun mutluluk verici olduğunu belirtmek istiyorum. Benden önceki konuşmacılar "Darbeler nasıl önlenir?" dedi. Darbeler böyle önlenir. Önce Meclis, sonra sivil toplum, sonra aydınlar, entelektüeller, herkes çareyi sivil siyasette arar, Mecliste arar, şiddette aramaz ise o zaman kimse darbe yapmaya cesaret edemez. Türk demokrasisinin bana göre en önemli sorunu, sivil toplumun demokrasiye yeterince sahip çıkmamasıdır; alternatif siyasetlerin Meclis içerisinde üretilmeye çalışılmamasından, üretilememesinden kaynaklanmaktadır. O noktaya geldiğimiz gün, iktidarın da muhalefetin de alternatifi Meclis içinde olduğu, tüm kafalara yazıldığı gün darbe yapma ihtimali bu ülkede kalmamış olacaktır diyorum. Onun için de hiç şüphe yok, ön koşul, şiddete, şiddet kültürüne tamamımızın el birliğiyle karşı çıkması, şiddete karşı bir hareketi geliştirmektir. Bu olduğu zaman 28 Şubatları inşallah bir daha görmeyeceğiz.

Şimdi, CHP'nin grup önerisiyle ilgili, doğrusu, mevcut metni okuyarak buraya geldim ve metne sadık konuşmalar yapılacağını düşündüm. Bugün bence ana muhalefet partisine yakışan da böyle bir önerge yerine darbelere karşı, darbecilere karşı bir önerge vermesiydi; daha şık olurdu diye düşünüyorum.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Verdik ya, araştırma komisyonu kuralım dedik ya.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - O ayrı bir şey. Ben bugün için söylüyorum.

Ama, maalesef, böyle bir önerge geldi. Şimdi, bu önergenin birkaç tane sıkıntısı var.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Biz Meclis araştırması önergesi verdik efendim.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Birincisi, İsveç'te bulunan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün bir raporuna dayanılarak son yıllarda dünyada silah ihracatının arttığından ve Türkiye'de de silah ithalatının ciddi şekilde arttığından bahsedilmektedir.

İkinci bölümde ise, son günlerde bir kısım medyada yer alan, köpürtülmeye çalışılan, Sayın Cumhurbaşkanının dünürünün bir sohbet toplantısında yaptığı konuşmanın "İşte, silahlanma oluyor, 'WhatsApp' grupları kuruluyor." şeklindeki ifadesidir.

Değerli arkadaşlarım, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, bu enstitünün iştigal alanı bahsedildiği gibi halkın silahlanmasıyla ilgili değil, bu enstitünün yaklaşımı devletlerin orduları için aldığı silahlarla ilgilidir. Dolayısıyla, bu raporun böyle bir önergeye dayanak yapılması şık olmamıştır, uygun olmamıştır, illiyet bağı yok. Çok açık ifade ediyorum, rapordaki silah satışlarıyla ilgili artışlar da ülkemiz adına çok kaygı verici değildir.

ERKAN AYDIN (Bursa) - Gizli var, gizli.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Bakın, bu raporda 2006-2010 yıllarıyla 2011-2015 yılları arası silah satışları, ülkelerin ihracattaki payları ifade edilmektedir.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Ne kadar olursa kaygılı olur? 1 silah da 1 adam öldürür, 5 silah da.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Okuyorum: Suudi Arabistan 2006-2010 arası dünya silah ithalatının yüzde 2,1'ini yaparken yeni dönemde gerçekten aşırı bir silah ithalatına gitmiş, yüzde 7'ye çıkmıştır. Ülkemize geliyorum; Çin'i, Avustralya'yı geçiyorum.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Avrupa'yı?

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Avrupa'dan da örnek verebilirim. Amerika var, Kore var, benim önümdeki listede yok.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Sizin önünüzdeki ayarlanmış çünkü.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Türkiye 2,5'ken 3,4'e çıkmıştır. Yani Türkiye'nin yeni dönemdeki artışı sadece 0,9'dur, 1 değildir.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Kayıt dışı ne kadar var?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - 2,5'tan 3,4'e çıkınca yüzde 70 artmış olur ya, kimi kandırıyorsunuz?

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Artı, bir şey daha söylüyorum: Bu silahlar devletlerin ordular için aldığı silahlardır, halk için değil.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Halk silahları hariç, kamu içi olanlar hariç...

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, bu önergedeki bu illiyet bağı doğru değildir.

Sayın Cumhurbaşkanının dünürünün konusuyla ilgili, maalesef, yılların alışkanlığını bırakmayan bir kısım medyanın konuşmada çok açık ve net bir şekilde aparat olarak düdükten, megafondan, sirenden bahsedilirken "silahtan bahsediyor" diye manipüle etmesiyle konu gündeme gelmiştir; kayıtları YouTubeda var, gelirken birkaç kere dinledim.

MELİKE BASMACI (Denizli) - YouTube resmî bir şey değil yahu. Eyvah eyvah!

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - CHP grup önerisi gazetedeki haberlerin metne geçirilmesi suretiyle buraya getirilmiştir. Doğrusu, çok şık olmadığını ifade etmek istiyorum.

Bu vesileyle bir kere daha görüşlerimizi ifade etmekte fayda görüyorum. Bugün, biz, AK PARTİ hareketi olarak dünyanın en sivil hareketiyiz, en demokrat hareketiyiz. Tayyip Erdoğan, bu hareketin kurucu doğal Genel Başkanı olarak kırk yıldır siyasetin içerisinde. Uğramadığı hiçbir haksızlık kalmamasına, şiir okuduğu için hapislere de atılmasına karşın bu hareket hiçbir zaman silah ve şiddeti ağzına almamıştır, gücü de buradan gelmektedir. Bu hareket sivildir, bu hareket özgürlükçüdür, bu hareket şiddet karşıtıdır, demokrattır ve halka dayanır. Seçim kazanmasının, 11-12 seçimi kazanmasının sırrı da "Yeter! Söz milletin." demesi ve bunu içtenleştirmesidir. Bugün gelinen noktada bir yandan PKK terör örgütü bir yıldır doğuda saldırırken, öbür yandan dünya tarihinin en ağır darbe girişimlerinden birine maruz kalmışken biz gene sivil anayasa diyoruz. Muhalefetin çok eleştirdiği yeni Anayasa teklifimizde sıkıyönetimi kaldırıyoruz çok açık ve net bir şekilde.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - OHAL'i ağırlaştırıyorsunuz. Doğru bilgi verin halka.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Askerî mahkemeleri kaldırıyoruz.

Bütün çağrımız, "Yeter! Söz milletindir." diyoruz. Biz bu yoldan geri dönmeyiz. Her platformda, her ortamda şiddete, silaha karşı olduğumuzu; hangi yerden gelirse gelsin, hangi kaynaklı olursa olsun, hangi amaca hizmet ederse etsin şiddet karşısında olduğumuzu belirteceğiz ve samimi duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Bununla ilgili tavrımız nettir. Bundan dolayı da gerek içeride gerek dışarıda bize yapıştırılmak istenen birtakım terör örgütlerine destek veya ilişkilendirme çabaları sonuçsuz kalmıştır, sonuçsuz kalmaya devam edecektir diyorum.

Son bir çağrısı daha bizim hareketimizin: Ülkemizin ve İslam coğrafyasının kurtuluşu için; bir, ırkçılık yapmayacaksınız; iki, mezhepçilik yapmayacaksınız; üç, samimi olarak şiddete karşı duracaksınız.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Hep beraber, hep beraber.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Güvenç.