Konu:Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun Yaptığı Gündem Dışı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:75
Tarih:28/02/2017


Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Tabii, öncelikle AK PARTİ döneminde kapanan bazı tesisler saydı. Onların büyük kısmı AK PARTİ döneminde kapanmadı, önceki iktidarlar döneminde kapandı. Örneğin, sunta fabrikasının kapatılma tarihi, kapanma tarihi 1998'dir oysa; AK PARTİ 2002'de iktidara geldi.

Yine, SEKA Aksu Kâğıt Fabrikasının kapanmasına, özelleştirilmesine karar verilme tarihi AK PARTİ'den önceki hükûmetler dönemindedir. Ayrıca, onun yerine çok faydalı şeyler yapıldı, sadece TOKİ konutları değil. Çotanak Arena Stadyumu'muz şu anda yapılıyor. 350 yataklı tıp fakültesi hastanemizin ihalesi yapıldı, kesinleşti, yakında inşallah temeli atılacak dolayısıyla tıp fakültesi hastanesi de bu anlamda hayata geçecek.

Yine, Adel fabrikası, PETMA fabrikası gibi bazı özel sektörden isimler saydı. Bunların birçoğu AK PARTİ döneminde kapanmadı. Kaldı ki...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - ...özel sektörün kendi şartları içerisinde kapanmasına kapanmamasına bir şey diyemeyiz. AK PARTİ döneminde, Giresun'da yaklaşık sigortalı sayısı, çalışan sayısı bu anlamda 2 kat arttı. Bu da Hükûmetimizin çalışana, istihdama ne kadar önem verdiğini gösterir. İnşallah, daha geniş bir vesileyle detaylarını anlatırım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Öztürk.