Konu:CUMHURBAŞKANLIĞINCA 6355 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE GERİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN TEZKERENİN GÜNDEMİN “SUNUŞLAR” KISMINDA YER ALMADIĞI HÂLDE GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULDUĞU, BAŞKANLIĞIN GÜNDEME RİAYET ETMEDİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞKANLIĞIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:10
Tarih:17/10/2012


CUMHURBAŞKANLIĞINCA 6355 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE GERİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN TEZKERENİN GÜNDEMİN “SUNUŞLAR” KISMINDA YER ALMADIĞI HÂLDE GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULDUĞU, BAŞKANLIĞIN GÜNDEME RİAYET ETMEDİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞKANLIĞIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İki dakika da vermeyin, bu usul tartışması on dakika Sayın Başkan. Hayır, on dakika bu yani siz kısıyorsunuz, kısıyorsunuz ama hiç olmazsa yarısını kısın.

BAŞKAN - Usul tartışmaları takdire bağlı efendim.

Buyurunuz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Takdire bağlı ama "on dakika" diyor, on dakikaya kadar, siz iki dakika veriyorsunuz; olmaz ki.

BAŞKAN - Şimdi böyle söyleyene kadar konuşunuz efendim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani böyle bir şey olmaz. Yani milletvekilinin konuşma hakkını tamamen kısıyorsunuz. Hele siz muhalefet partisi Meclis Başkan Vekili olduğunuza göre muhalefet milletvekillerinin daha fazla konuşmasına imkân vermeniz lazım.

BAŞKAN - Buyurunuz, süreniz geçmesin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri bakın, Anayasa'nın veto? Türkiye Büyük Millet Meclisinde 360 oyla kabul edilen bir Anayasa teklifinin, Çankaya tarafından sudan sebeplerle geri çevrilmesi bir defa Meclise karşı bir saygısızlıktır. Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde artık yok bana göre. O makamı da bir önce terk etmesi lazım. Daha gider gitmez, kanun teklifi yoldayken hemen orada topluyor bir günde efendim, ret gerekçesini Tayyip Erdoğan kendisine talimat veriyor, o da hemen bu kanunu veto ediyor. Böyle bir? Olmaz. O Çankaya Köşkü'ndeki Abdullah Gül'e tavsiyem? Hemen oradan ayrılması lazım. Tayyip Bey'in yanına gelsin, bürosunda bir zabıt kâtibi mi olacak, ne olacaksa öyle bir göreve otursun. Böyle bir şey olmaz. Bu veto kanunu akşam Çankaya'da yapıldı, ilan edildi. Bugün daha Meclise gelmeden burada okunuyor. Bu tamamen Anayasa'ya da aykırı, İç Tüzük'e de aykırı. Kaldı ki, bir kanunun veto gerekçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulacağının "sunuşlar" bölümünde yer alması lazım. Ama hem Meclis Başkanlık Divanı hem Çankaya, ötekiler, hepsi Tayyip'in emrine girmiş. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle, bir Meclis çalışmaz, böyle bir yasama görevi olmaz. Niye? Sunuşlarda şey etsinler de bizim de bilgimiz olsun. Onun için yani milletvekilinin? Bakın, bu sunuşun yapıldığını hiç kimse bilmiyor. Niye veto etti onu kimse bilmiyor. Burada, bunların herkes tarafından bilinmesi lazım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.

Meramınızı anlattınız Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Meramımı tam anlatamadım ki yani.

BAŞKAN - Gayet net anlaşıldı efendim.