Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:74
Tarih:23/02/2017


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklifin 16'ncı maddesi Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türk soylu olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden ve Türk vatandaşı olmayan ana, baba, eş ve çocukları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları ana, baba, eş ve çocuklarının talep etmeleri hâlinde genel sağlık sigortalı sayılmalarının düzenlemesiyle ilgili. Bundan doğal, bundan insani, bundan uygar bir talep olamaz. Bu düzenlemeyi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olumlu buluyor ve sonuna kadar destekliyor.

Burada bu işi uygar bulan, olumlu bulan temel çıkış noktası, aile bütünlüğü ve aile birliğinin, anne, babanın, evladın, dede torunun bir arada olmasıyla ilgili bir husustur ve genel sağlık sigortası hastaneyle, sağlıkla ilgili olabilir ama biz biliyoruz ki en büyük sosyal güvenlik ve genel sigorta Türk toplumunda aile kurumudur. Aile kurumunun önemini tartışmak bile yersizdir. Bununla ilgili, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükûmetinde bir bakanlık vardır ve bir sürü alt kurumlar vardır ama aile kurumunun yeteri kadar korunup güçlendirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar her ne kadar iyi niyetli olsa da yeterli değil, daha da güçlendirilmelidir.

Bu kapsamda, bir taraftan yaparken diğer taraftan aile kurumunu yıkan ve tartışmalara sebebiyet veren konuları da biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak sıklıkla gündeme taşıyoruz. Geçen hafta da grubumuzun vermiş olduğu önergenin bir tanesi bu kapsamda "kadın kuşağı programları" adı altındaki, aile programları görünümündeki, "izdivaç programları" adı altındaki o rezalete "dur" denilmesi hususundaydı. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisinin konuyu gündeme taşımasından sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının harekete geçtiği bilgisi ulaştı bize; çeşitli medya yapımcılarıyla görüşmeler yapıldığı bilgisi ulaştı, RTÜK Başkanının Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekilliğini ziyaret ederek bilgi verdiği ve daha sonra bu konuda Meclis bünyesinde var olan diğer komisyonların harekete geçmesiyle Dilekçe Komisyonu altında bir alt komisyonun kurulması kararını üye arkadaşlar bizlerle paylaştılar. Bu gelişmeleri biz olumlu buluyoruz. Bu birlikteliklerin ve tartışma zemininin, bu rezaletten Türkiye'nin kurtulması ve ekranların temizlenmesi ve bunun yerine, geleneğin güncelleştiği ve kültürün ince işçiliğinin yapıldığı değerlerle o kuşaktaki programların daha vasıflı bir şekilde doldurulması gerektiğini düşünüyoruz.

Gerek RTÜK'ten gerekse TRT'den sorumlu Bakanımız -az önce buradaydı, aramızdaydı- Sayın Numan Kurtulmuş Bey'e buradan seslenmek istiyorum, bu konuda TRT Genel Müdürü Şenol Göka Bey'e seslenmek istiyorum, RTÜK Başkanı ve Başkan Yardımcısına seslenmek istiyorum: Başbakan Yardımcısı Sayın Kurtulmuş'un nezaretinde, TRT Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve konuyla ilgili komisyon üyelerinin derhâl bir araya gelmesi ve tüm siyasi partilerden bu konuda uzmanlık alanı olan değerli milletvekillerinin de görüşleriyle, daha iyiyi nasıl yapabiliriz diye bir ortak akıl toplantısı yapmaya davet ediyoruz.

Buraya gelmeden önce TRT Genel Müdürü Şenol Göka'yı bir vesileyle aradım, kurumunda iyi niyetle yaptığı işler için teşekkür ettim ama bazı konularda adil ve adaletli olmaları konusunda yorumlarda bulundum. Fakat bu kürsüden, yine, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bey'e ve ilgili komisyona ve ilgili bakanlığa ve ilgili bürokratlara, Mecliste her şey komisyon üzerinden çözülüyor gözükse de, bir yuvarlak masa toplantısıyla görüş ve düşüncelerini ortaya koyabilecek konunun uzmanı milletvekili arkadaşlarla, partilerinden alınacak müsaade ve grup başkan vekilliklerinin oluruyla, böyle bir toplantının çok faydalı olacağını düşünüyor, buradan bu teklifi dillendirmiş oluyorum.

Ve bu düşünceyle, ilgili kanun düzenlenmesinin, aile birliğine, Türk soylu ailelerin, Türkiye'de yaşayıp da aile bütünlüğünü sağlayamayan ve yurt dışında kalan aileleriyle sosyal bağlarının da güçlenmesi açısından önemli olduğunu ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)