Konu:İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 456 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:74
Tarih:23/02/2017


İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 456 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Allah'a şükürler olsun, devletimizin her türlü imkânı vardır. Vatandaşlarımıza vergi dairelerimizde her türlü hizmeti de veririz Sayın Tanal. Siz, inşallah, bize taahhüt ettiğiniz bu vaadi bir fakir fukaraya bağışlama sözünü de burada verin, biz de hepimiz alkışlayalım sizi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Veriyor musunuz?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Siz bana cevap verin, esnaf vergi...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Vereceğim, ben cevabı vereceğim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ben cevabı vereyim. Başkan söz veriyor mu bana? Bir açar mı Başkan buradan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hayır, ben bir cevabımı tamamlayayım.

Arkadaşlar bana şunu söylüyorlar: Bu Üsküdar'daki binayla ilgili galiba deprem riski bakımından sıkıntı olduğu için geçici süreyle bir başka yerde kiralama yapmışlar. Bu arada Üsküdar bölgesinde bir yer arayışı konusunda da çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu geçici bir durum. Biz vatandaşlarımızın vergi dairesinden hizmet almaları için son derece hassasız. En yakın noktada hizmeti sunmak için bir çalışma gayretimiz var. Geçici bir durum olduğunu ifade ettiler. Ben de konuyla yakından ilgileneceğim.

Siz de bu ev verme sözünüzü Üsküdar'da bir kardeşimize, bir fakir fukara kardeşimize yaparsınız inşallah.