Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:74
Tarih:23/02/2017


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şimdi, biliyorsunuz biz kimlik kartlarını değiştiriyoruz. Hükûmet olarak eski nüfus cüzdanları yerine yeni kimlik kartları veriyoruz ve vatandaşlarımız da bu yeni kimlik kartlarını almak için gerçekten yoğun bir müracaat yapıyor. Yani bunun referandum süreciyle bir ilgisi olmadığını ifade edeyim.

Burada İçişleri Bakanımız özellikle bu artan yoğun talep karşısında ilave personel talep ettiler ve Maliye Bakanlığı olarak da bu artan talep karşısında İçişleri Bakanlığımıza -yanlış hatırlamıyorsam- 1.500 kadar sözleşmeli personel konusunda gerekli kararı aldık.

İkinci olarak: Yine, buradaki hâlihazırda çalışan personelimizin tabii ki yoğun talep nedeniyle fazla mesai yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Burada da çalışan personelimizin fazla çalışma yapmasını da sağlamak üzere fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin olarak da bir Bakanlar Kurulu kararı çalışması yaptık. En son burada yine hizmet sunumunda kaliteyi artırmak ve hizmet sunumunu hızlandırmak amacıyla hizmet alımı şeklinde talepleri oldu İçişleri Bakanlığının ve o konuyla ilgili de ben Bakanlık olarak gereğini yaptım.

Dolayısıyla söyledikleriniz doğru, gerçekten büyük bir yoğunluk var. İçişleri Bakanımız, bizler hep birlikte gerçekten bu konudaki talebi karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz ama sorunların da yaşandığını biliyoruz.